I Etapa: momento fundacional (2012 – 2016)

O momento fundacional de Diversidades, en decembro de 2012, coincide co máis fondo da crise social derivada do crise financeira de 2008. Nese intre, os recursos para persoas migrantes diminúen exponencialmente en España, a pesar de ser quen máis sofren a crise. Esta situación provoca un forte retorno das persoas migrantes aos seus países de orixe.

Neste marco, hai un colectivo especialmente vulnerable no contexto europeo e ao que nunca se lle ofrece un soporte específico que son os inmigrantes intracomunitarios. 

No caso das persoas procedentes de Romanía, durante cinco anos consecutivos son a única nacionalidade cuxa presenza se incrementa en Galicia mentres o resto diminúen.

A pesar de non estar en situación administrativa irregular, a maioría destas persoas carece de dereitos de acceso á seguridade social, de residencia recoñecida e de posibilidades de acceso a un posto de traballo. Ademais, a súa orixe étnica provoca un forte rexeitamento entre a poboación local, o maior entre todos os colectivos migrantes. É este colectivo o que recibe maior atención por parte da nosa asociación no momento fundacional.

Xunto a esta dedicación, o maior impacto da nosa actuación prodúcese no ámbito educativo, especialmente na colaboración co CPI O Toural de Vilaboa. Nese centro, ademais dunha intervención social de éxito, tamén se realiza unha importante reflexión sobre as condicións de éxito educativo dos adolescentes máis vulnerables.

Desa etapa de desenvolvemento dos proxectos quedan o programa Bun Venit, de itinerarios sociolaborais con persoas migrantes, e o programa Donas da Cidade, para o empoderamento das mulleres migrantes.

II Etapa: integración en Red Acoge (2016 – 2019)

En agosto de 2016 prodúcense dous feitos que marcarán a evolución da Asociación Diversidades: cambiamos a nosa primeira sede, en R/ Velázquez Moreno, insuficiente para prestar os nosos servizos, por outra sede máis espaciosa, en García Barbón 36, 3º, onde estamos na actualidade. 

Nese mesmo mes, en procura de alianzas que nos permitisen unha mellor atención ás persoas migrantes e refuxiadas, pedimos integrarnos en Red Acoge, proceso que culminaría en xuño de 2017 coa aprobación do ingreso na federación por parte da Asemblea de Red Acoge celebrada en Salamanca. A partir dese momento, a denominación da Asociación pasa a ser Diversidades Acolle e comeza un proceso de transformación organizativa e de compromiso coa vida da Federación que dará lugar á participación na Junta Directiva de Red Acoge a partir da Asemblea Xeral de xuño de 2019.

Durante este período, ponse en marcha o proxecto Bros, a primeira iniciativa de Escola de Segunda Oportunidade de Galicia (inicialmente denominado Pregatirea Maine), o que dá orixe á nosa participación na Asociación Española de Escolas de Segunda Oportunidade https://www.e2oespana.org/, como membro do sector educativo. A aspiración de Diversidades Acolle é converternos en socio activo con unidades acreditadas de E2O, aínda que na actualidade non existe un marco administrativo para as Escolas de Segunda Oportunidade en Galicia.

Entre os logros dese período destaca o incremento exponencial no número de participantes nos diferentes proxectos da asociación, o incremento no número de horas de formación impartidas e a creación dos proxectos de mediación e de asesoramento xurídico especializado en estranxeiría.

III Etapa : programas de Protección Internacional    (2019 – 2022) 

A denominada crise dos refuxiados, que vive o seu momento álxido en 2015, marcou fondamente á Asociación Diversidades Acolle. Dunha banda, desde 2014 a asociación atendía persoas solicitantes de Protección Internacional e de Apatridia; doutra banda, a imposibilidade de intervir de forma directa na axuda ás persoas máis afectadas por aquela crise, levounos a procurar outras formas de atención. 

E, aínda que durante o período 2016-2019 non deixaron de medrar o número de solicitantes de Protección Internacional atendidos nos nosos servizos, non será ata abril de 2020 cando, no marco de Red Acoge, abramos o primeiro centro para a acollida de solicitantes de Protección Internacional e para persoas con Estatuto de Refuxiadas, inicialmente con 15 prazas. 

O Centro de Acollida, situado en Tui, constaba de dous programas, AIA Acogida e AIA Empleo. En 2021 incorporouse un novo programa para atención de persoas vulnerables, especialmente xente nova, ademais de incrementar as prazas de Acollida. En 2022, como resposta á invasión rusa de Ucraína, abrimos dous novos centros de Acollida, tamén en Tui, chegando a ser a Organización Federada de Red Acoge con máis prazas de acollida.

Aínda que establecemos unha forte separación entre os servizos presetados no marco do Sistema Nacional de Acollida e o resto dos servizos da Asociación (incluíndo os servizos para solicitantes de protección internacional fóra do sistema de acollida), o programa AIA de Red Acoge deunos a oportunidade de manter os nosos servizos durante a pandemia (ao que tamén contribuiu o apoio de Open Value Fundation durante o ano 2020),ademais de estruturar mellor o sistema de xestión da asociación, permitindo unha nova xeira de crecemento.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Quen somos?

O noso sitio web: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings