SOMOS unha Entidade sen Ánimo de Lucro que traballa desde el 2013 na atención social, psicolóxica e educativa de persoas y colectivos en situacións de vulnerabilidade.
Levamos a cabo a INTERVENCIÓN SOCIAL desde unha visión global, integradora da persoa, respectando os procesos de cada persoa pero sen esquecer as súas potencialidades e aquelo que a fai ÚNICA.
As necesidades sociais, a vulnerabilidade dos dereitos, a educación, interculturalidade e as oportunidades educativas e laborais son noso punto de partida e a nosa meta.

Somos un equipo interdisciplinar con máis de vinte anos de experiencia no ámbito da intervención social, traballamos con responsabilidade e compromiso social ante as desigualdades, baseándonos na certeza da capacidade de cambio e crecemento das persoas e as sociedades.

HUMANISMO: A persoa é o eixo central da nosa actividade. Cremos na consideración do outro como suxeito activo e protagonista do seu proceso vital. Entendemos a persoa de forma integral e traballamos para fomentar a responsabilidade individual, a toma de decisións propias e o desenvolvemento de todo o seu potencial.

INNOVAMOS: O noso labor é unha constante aprendizaxe, un perenne interrogación dos métodos e formas, iso lévanos a non conformarnos co que funciona e seguir mellorándoo, detectar e xerar novos modelos e proxectos que dean resposta ás necesidades da contorna social no que vivimos, formar a outros profesionais e formarnos constantemente.

PAIXÓN: Cremos no que facemos;  a calidez, proximidade e a incondicionalidade é un recurso indispensable transversal a nosa actuación, garantindo sempre a dignidade da persoa.

Entendemos que a inclusión plena de todas as persoas pasa por comprender as súas diferenzas individuais e aprehender a súa riqueza vital, cultural e histórica.