Como medida de transparencia, non só damos contas dos proxectos que desenvolvemos e das persoas que participan dos nosos programas e servizos. Tamén queremos que poidades coñecer o resume das nosas contas e saber da nosa situación financeira.

A medida que imos pechando os exercicios contables, imos incorporando a información da que dispoñemos para que calquera poida acceder a ela.

2017 BALANCES CUENTAS ANUALES ASOCIACIÓN DIVERSIDADES

2016 BALANCE RESULTADOS

2015-balance-diversidades

balance-diversidades-2013-e-2014