Desde o 31 de agosto de 2015, a xunta directiva da Asociación Diversidades está integrada polas seguintes persoas:

Presidenta: Amparo Ramilo Costas

Secretaria: Belén Arranz Núñez

Tesoureiro: Santiago González Avión

Vocal de muller : Elena Alonso Prieto

Vocal de xuventude: María Arranz González