As nosas monitoras

Novas Datas

1 – 2. 8 – 9. Febreiro 2019, Vigo, Galicia

Lugar de realización

Sede de APAMP – Navia

Finalidade

Os/as novos traballadores/as e líderes xuvenís, persoas involucradas no traballo con mobilidade de nenos e novos, prevén a implementación e proba dos Módulos de Capacitación creados sobre o “traballo xuvenil inclusivo” a nivel internacional co obxectivo de darlles ao participantes espazo e tempo para obter coñecementos prácticos e teóricos sobre o que significa traballo xuvenil inclusivo e como implementarlo no traballo e as actividades.

Obxectivos

 • aumentar o coñecemento e as competencias sobre o traballo inclusivo cos mozos;
 • proporcionar ferramentas e métodos concretos na “área de traballo xuvenil inclusivo” en proxectos / actividades / traballo de ONG / institucións;
 • inspirar e estimular aos participantes para que adopten un enfoque máis inclusivo no seu traballo;
 • proporcionar espazo e facilitación para intercambiar experiencias e prácticas dentro do grupo de participantes.

Módulos formativos

 • Módulo 1: Introdución ao traballo xuvenil inclusivo (conceptos básicos do traballo xuvenil, interseccionalidad, exploración de definicións de grupos marxinados, diversidade, inclusión, etc.)
 • Módulo 2 – Práctica inclusiva (identidade social, traballo xuvenil inclusivo e traballadores xuvenís, resiliencia no traballo xuvenil, planificación do traballo inclusivo propio)
 • Módulo 3: aprenda máis sobre a inclusión (explore o tema en maior profundidade de acordo coas necesidades individuais e grupales)
 • Módulo 4: Inclusión da práctica inclusiva (planificación e implementación da estratexia, xestión do traballo inclusivo dos mozos, etc.). Ademais, os módulos son compatibles coa plataforma de aprendizaxe en liña, que inclúe materiais relevantes, soporte de capacitadores en liña, apoio de pares en liña, etc.

Tamén se espera que os participantes se involucren na aprendizaxe individual antes, durante e despois da participación nas sesións do Módulo. Todos os cursos seguen os principios da educación non formal baseados nos obxectivos de ALL IN e as necesidades e expectativas dos participantes. O método de capacitación baséase na experiencia de aprendizaxe, a reflexión e os resultados de aprendizaxe da mesma.

Requisitos dos/as participantes

 • Ter 18 anos cumpridos
 • Ter algunha función de animación / dinamización / liderado no ámbito xuvenil ou previsión de realización de algunhas desas funcións.
 • Non é imprescindible, aínda que si recomendable, un nivel educativo equivalente ao Bacharelato ou a un Ciclo Medio de Formación Profesional.

Acreditación

Os/as participantes recibirán unha acreditación da súa participación en formato YouthPass que pode ser incorporado ao CV ou ao Pasaporte Europeo de Competencias.