O Leonardo Mobility Project, de novo en Faro de Vigo

O Leonardo Mobility Project, de novo en Faro de Vigo

Category : Categorías , Convivencia

Leonardo Mobility Project

De novo o Faro de Vigo volve facerse eco da formación realizada entre a Asociación Diversidades e Dual Smart de Brasov, Rumanía, no marco do Programa Leonardo de Mobilidade da Axencia nacional do programa Leonardo de Rumanía. Esta vez o énfase recae nos programas de mobilidade, máis alá do máis coñecido, o Erasmus.