Monthly Archives: Xullo 2014

Precisións sobre Un puente hacia el futuro

Category : Varia

Celeste, en Postemirón -Fotografía: La Voz de Galicia

Celeste, en Postemirón -Fotografía: La Voz de Galicia

Vilaboa. 21-07-2014. Ante a información publicada polo Diario de Pontevedra o día de onte titulada en portada “Celeste, la primera gallega de etnia gitana en terminar la ESO”, a Asociación Diversidades quere facer as seguintes precisións:

En primeiro lugar queremos agradecer a o Diario de Pontevedra a súa sensibilidade ao tratar de forma positiva a cuestión da escolarización da poboación xitana. Ese agradecemento convértese en felicitación nos seguintes aspectos da información de onte domingo:

  • “Un puente hacia el futuro” é un titular suxestivo, que recoñece o esforzo individual e que proxecta colectivamente un esforzo educativo que debería universalizarse nos próximos anos.
  • “Ejemplo a seguir”. O encabezado da noticia axuda a situar a importancia do exemplo de Celeste Gómez.
  • “Esta joven de 18 años anima a las familias del colectivo gitano a escolarizar as sus pequeños y apoyarlos en sus estudios”. Raspaldando así ese nexo entre o individual e o colectivo.

Sen embargo, cremos que hai algunhas informacións incorrectas no artigo. Concretamente:

  • Celeste Gómez é a primeira xitana de Vilaboa en rematar a ESO, como aparece recollida na web da Asociación Diversidades (www.diversidades.org). Sen embargo, afortunadamente non é a primeira xitana galega en completar os actuais estudos obrigatorios. Noutras localidades producíronse con anterioridade logros similares. O que carece de precedentes é un logro así nun contexto precario como o que rodea a Celeste, por iso o describimos como un éxito sen precedentes.
  • Belén Arranz, a pesar do seu rol de mediadora, non é unha persoa da comunidade xitana, senón unha mediadora intercultural da Asociación Diversidades, experta en inmigración, inclusión social e políticas sociais.

Existe outra cuestión que resulta opinable desde o noso punto de vista:

  • Non coñecemos a personalidade xurídica do colectivo denominado “Sociedad Gitana de Galicia”, nin o contido da súa comunicación co vicepresidente da Xunta. En troques, existen propostas encamiñadas ao éxito escolar da comunidade xitana xa asentadas na nosa comunidade, como a da propia Asociación Diversidades en Vilaboa, o programa Promociona da Fundación Secretariado Gitano, sendo Pontevedra a primeira cidade de Galicia onde se implantou o programa e se lograron os seus obxectivos, ou o programa de escolarización da Asociación de Promoción e Integración Gitana de Lugo. Non se trata xa de “programas piloto”, senón de experiencias reais e efectivas de educación e formación integral para as persoas xitanas en Galicia.
  • En relación directa con esa cuestión, consideramos que a consulta de outras fontes accesibles, como son a Asociación Diversidades ou a Fundación Secretariado Gitano evitaría erros como os que recollemos no segundo punto destas precisións.

Celeste estudará Cociña en Pontevedra

Alumnos del IES Carlos Oroza en una clase práctica. // Rafa Vázquez

Alumnos do IES Carlos Oroza // Rafa Vázquez // Faro de Vigo

Ao concluír os seus estudos obrigatorios Celeste Gómez, a primeira xitana de Vilaboa titulada en ESO, decidiu continuar preparándose. Tiña unha boa nota pata acceder á Formación Profesional e optou por un Ciclo Medio de Cociña w restauración.
Hoxe fixéronse públicas as listas definitivas cconfirmando a súa primeira elección tanto en especialidade como en Centro Educativo : o Carlos Oroza de Pontevedra.


A Deputación Provincial de Pontevedra apoia o proxecto Bun Venit

Category : Inclusión , Mediación

Vigo. 03/07/2014. A Deputación Provincial de Pontevedra reuniuse hoxe coas entidades de iniciativa social que traballan con persoas inmigrantes na cidade de Vigo para entregarlles a resolución correspondente á convocatoria de Subvencións dirixidas a entidades de iniciativa social con sede social ou delegación permanente e continua na provincia de Pontevedra, para a realización de proxectos de servizos sociais especializados. Ao mesmo tempo, a Deputada Provincial, Marta Iglesias Bueno, quixo coñecer de primeira man a situación social dos inmigrantes na cidade de Vigo, as inquedanzas das Entidades e o estado de execución dos proxectos subvencionados.

A Asociación Diversidades presentou a esta convocatoria un proxecto para a atención das necesidades básicas da poboación de orixe romanés residente en Vigo, especialmente a de cultura xitana e as familias con menos recursos. Este proxecto forma parte do programa Bun Venit, que constitúe o centro da actuación da nosa asociación.

O proxecto integra o acceso aos servizos sociais, de educación e de saúde, a convivencia veciñal e a cobertura das necesidades de alimentación e vestido. Ademais, o proxecto contempla a conveniencia de vincular a participación escolar dos menores coa súa asistencia aos comedores escolares. É unha forma de relacionar a asistencia aos centros educativos co cumprimento dos proxectos de inserción social que as familias teñen asinados e co proxecto de normalización educativa PREGATIREA MAINE, que está deseñado para a prevención de conductas de risco en adolescentes romaneses.

Con 32 familias participantes, grazas a este apoio da Deputación, o proxecto Bun Venit – Necesidades Básicas consegue a estabilidade financeira que precisaba para o seu desenvolvemento durante o primeiro semestre do ano 2014.