A Deputación Provincial de Pontevedra apoia o proxecto Bun Venit

Vigo. 03/07/2014. A Deputación Provincial de Pontevedra reuniuse hoxe coas entidades de iniciativa social que traballan con persoas inmigrantes na cidade de Vigo para entregarlles a resolución correspondente á convocatoria de Subvencións dirixidas a entidades de iniciativa social con sede social ou delegación permanente e continua na provincia de Pontevedra, para a realización de proxectos de servizos sociais especializados. Ao mesmo tempo, a Deputada Provincial, Marta Iglesias Bueno, quixo coñecer de primeira man a situación social dos inmigrantes na cidade de Vigo, as inquedanzas das Entidades e o estado de execución dos proxectos subvencionados.

A Asociación Diversidades presentou a esta convocatoria un proxecto para a atención das necesidades básicas da poboación de orixe romanés residente en Vigo, especialmente a de cultura xitana e as familias con menos recursos. Este proxecto forma parte do programa Bun Venit, que constitúe o centro da actuación da nosa asociación.

O proxecto integra o acceso aos servizos sociais, de educación e de saúde, a convivencia veciñal e a cobertura das necesidades de alimentación e vestido. Ademais, o proxecto contempla a conveniencia de vincular a participación escolar dos menores coa súa asistencia aos comedores escolares. É unha forma de relacionar a asistencia aos centros educativos co cumprimento dos proxectos de inserción social que as familias teñen asinados e co proxecto de normalización educativa PREGATIREA MAINE, que está deseñado para a prevención de conductas de risco en adolescentes romaneses.

Con 32 familias participantes, grazas a este apoio da Deputación, o proxecto Bun Venit – Necesidades Básicas consegue a estabilidade financeira que precisaba para o seu desenvolvemento durante o primeiro semestre do ano 2014.

You Might Also Like