Éxito nas probas de Competencias Clave 2015

Éxito nas probas de Competencias Clave 2015

17803919590_7b5bee397c_o

Un total de 22 persoas participaran nas accións formativas de Competencias-Clave 2014-2015 da Asociación Diversidades. Delas, 14 persoas acudiron á probas presenciais celebradas o pasado 23 de maio, sábado, en Silleda: 13 para os exames de nivel 2 e 1 para o nivel 3. Só un terzo dos participantes nas accións formativas deixaron de acudir ás probas de avaliación, mellorando así os resultados de asistencia acadados durante o curso 2013-2014.

A realización destas  probas ten unha importancia capital na mellora da empregabilidade das persoas en situación de desemprego de longa duración, ao facilitar o acceso aos cursos de Formación AFD, do Servizo Público de emprego.

Resultados globais

Os resultados das probas celebradas deron como resultado un nivel de aprobados do 100% para a única alumna de competencias-clave nivel 3 e na Competencia-Clave de Lingua Española.

Nun segundo chanzo de resultados aparece a lingua galega, co 91% de aprobados (o 90% no vilvel 2). Próximo a ese resultado está a competencia matemática, cun 79%, que se reduce ao 77% considerando exclusivamente o nivel 2.

Moi por debaixo desa media fica a Competencia-Clave en Lingua Inglesa, cun 58% de aprobados (que se reducen ao 56% no nivel 2).

As causas dese resulado tan dispar nunha única materia (Lingua Inglesa, cunha diferenza de 21 puntos porcentuais respecto da seguinte materia con menor éxito), hai que procurala na inusual complexidade da proba de avaliación. Mentres que nas outras tres materias, as probas propostas resultaban moi similares aos modelos traballados na clase, no caso de Lingua Inglesa, os exercicios propostos eran dunha complexidade moi superior.

En total, de 50 posibles, hai 9 materias coa calificación de “Non apto” (18%) e 41 co resultado de “Apto” (82%).

Resultados individuais

Desde o punto de vista dos resultados individuais, o valor que máis se repite, a moda, é ter todas as materias aprobadas. O seguinte resultado en orde de importancia é ter todas as materias aprobadas menos unha.  O redondeo da media tamén son tres competencias aprobadas.

Das catrorce persoas presentadas, 11 teñen aprobadas as materias consideradas como troncais (Matemáticas e Lingua Española), mentres que as outras tres teñen pendentes as matemáticas. En xeral, o alumnado con maiores niveis de exclusión social ten dificultades máis grandes para acadar resultados satisfactorios nas probas, mentres que as persoas con mellores habilidades sociais e menores trazos de exclusión, resolven mellor as probas e acadan mellores resultados.

Competencias-Clave-2014
Conclusións

Respecto dos resultados obtidos polo conxunto das persoas que se presentaron na convocatoria de 2014, o porcentual de aprobados da Asociación Diversidades en 2015 é un 3% inferior á media. Sen embarrgo, o 60% dos presentados non concorreron ás probas de inglés, mentres que o 100% do noso alumnado que non tiña a materia aprobada con anterioridade, realizou a devandita proba. Asemade, a proporción de apobados en lingua inglesa o ano pasado foi do 47%, mentres que do alumnado da Asociación Diversidades foi do 55%, un 8% por riba da media dos que realizaron a proba. Considerando o conxunto da poboación examinada os aprobados en lingua inglesa supuñan o 19%, un 36% menos que o noso alumnado.

No esto de materias, a media de aprobados en galego na pasada convocatoria era do 91,47%, mentres que a nosa foi do 90,91%. Tamén neste caso, a diferenza é que a Asociación Diversidades presentou a esa proba tamén ao alumando estranxeiro (o 100%), mentres que na estatística xeral hai case un 10% de persoas que realizan a proba de lingua española pero non a de lingua galega.

Por último, en Matemáticas, para  poboación xeral temos un 93% de persoas aprobadas, o que supón un 15% máis que para o noso alumnado. Neste caso si que existe unha desvantaxe, pois só un 3% das persoas presentadas non realizan esta proba para o caso xeral.

En resumo, cunha carga académica un 7,5% superior á media, os resultados son un 3,5% inferiores á media, o que significa un 4% por riba da media na superación do conxunto de materias curriculares previstas, un bo resultado que debe seguir mellorando de cara a posteriores convocatorias.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings