Agora!

(GL) En Diversidades temos o gusto de presentarlle nosa nova imaxe corporativa, a cal reflicte o momento de consolidación e crecemento polo que atravesamos.

Buscamos afianzar o que con traballo logramos en catro anos de traxectoria na educación, inclusión e diversidade, que nos últimos anos manifestouse na implementación de novos proxectos, o desenvolvemento e mellora das intervencións, na incursión de novos espazos de actuación, así como o esforzo por achegarnos aos nosos usuarios/as buscando satisfacer as súas necesidades e acompañándolles no seu proxecto vital.

A nosa nova, fresca, moderna e próxima imaxe fortalece e reflicte a nosa meta de entregar día a día un mellor servizo e loitar polo recoñecemento da diversidade cultural, a promoción da inclusión social e servizos humanizados.

(ES) En Diversidades tenemos el gusto de presentarle nuestra nueva imagen corporativa, la cual refleja el momento de consolidación y crecimiento por el que atravesamos.

Buscamos afianzar lo que con trabajo hemos logrado en cuatro años de trayectoria en la educación, inclusión y diversidad, que en los últimos años se ha manifestado en la implementación de nuevos proyectos, el desarrollo y mejora de las intervenciones, en la incursión de nuevos espacios de actuación, así como el esfuerzo por acercarnos a nuestros usuarios/as buscando satisfacer sus necesidades y acompañándoles en su proyecto vital.

Nuestra nueva, fresca, moderna y cercana imagen fortalece y refleja nuestra meta de entregar día a día un mejor servicio y luchar por el reconocimiento de la diversidad cultural, la promoción de la inclusión social y servicios humanizados.

You Might Also Like