Traballadoras do fogar e COVID-19

O colectivo de traballadoras do fogar e os coidados viuse excluído das medidas aprobadas polo goberno para facer fronte ao impacto social e económico da crisis do #COVIDー19

A Plataforma de Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid responde ás principais dúbidas das traballadoras do fogar e os coidados ante esta situación nestas infografías ⬇️⬇️⬇️

Published by