A partir do vindeiro 21 de setembro, no marco da convocatoria de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, comezamos unha nova xeira de cursos de formación:

Compentencias Clave – Bros, para adolescentes en situación de abandono educativo prematuro (sen concluír o título de ESO ou equivalente).

Introdución á sociedade de Acollida: competencias comunicativas en lingua española e de coñecementos constitucionais e socioculturais da nosa sociedade:

Competencias clave para persoas adultas: pensado en persoas desempregadas, con titulacións no seu país de orixe sen homologar en España ou sen ningún tipo de cualificación previa.