Mulleres do mundo, donas da cidade

ANTE A EMERXENCIA SOCIAL O FEMINISMO É ESENCIAL

No Día Internacional da Muller queremos reivindicar unha cidadanía con plenos dereitos para todas as mulleres migrantes e refuxiadas, e recoñecer o liderado que desempeñan en todo o mundo para lograr unha sociedade igualitaria e libre de violencias.


Miles de mulleres ao longo dos séculos loitaron para romper cunha sociedade que restrinxe dereitos e liberdades e aséntase nunha desigualdade sistémica. Reivindicaron o seu papel como axentes políticos na defensa e promoción dos dereitos humanos, esixindo o fin das leis, políticas, prácticas e actitudes sociais e culturais que as discriminan polo feito de ser mulleres.


As mulleres migrantes asumen retos, grandes riscos e superan inmensas barreiras para tentar ter unha vida digna. Na maioría dos casos ven obrigadas a migrar sen as autorizacións de residencia e traballo necesarias #ante os graves obstáculos para conseguir os visados necesarios no seu país de orixe.
Unha vez no Estado español, a lei que debería protexer os seus dereitos négallos. A lei de estranxeiría obrígaas a vivir un mínimo de tres anos de exclusión en situación administrativa irregular e empúxaas ao traballo informal e á economía mergullada.


A irregularidade administrativa provoca que as mulleres migrantes atópense expostas a innumerables situacións de discriminación, explotación e abusos, limitacións no exercicio de múltiples dereitos e provoca unha situación de maior vulnerabilidade fronte a todo tipo de violencias. Esta situación viuse agravada pola crise sanitaria, social e económica provocada pola pandemia da COVID-19.


Ademais, a normativa de estranxeiría limita o acceso á xustiza e facilita que os abusos, a explotación, a violación de dereitos e a violencia de que son obxecto as mulleres migrantes en situación irregular, poidan quedar na impunidade. O temor á apertura dun procedemento de expulsión xera que, moitas persoas en situación irregular cando son vítimas dun delito, non acudan a interpoñer a denuncia en dependencia policiais.
Por todo iso, son moitas as mulleres migrantes, refuxiadas, asociacións e plataformas formadas por elas, que denuncian e reivindican dereitos para a construción dunha sociedade igualitaria.


No Día Internacional da Muller unímonos ás reivindicacións das mulleres migrantes e esiximos:

A modificación da lexislación de estranxeiría para acabar coa exclusión e discriminación que xera.

A adopción das medidas necesarias para garantir a seguridade xurídica e protección ás mulleres migrantes en situación administrativa irregular, e a denuncia segura #ante a vulneración dos seus dereitos.

A eliminación de todas as formas de traballo forzoso ou obrigatorio, incluída trátaa de persoas e a explotación laboral, así como a equiparación dos dereitos laborais das mulleres traballadoras de fogar e coidados e a protección efectiva dos dereitos das xornaleiras e carrexadoras.

Porque o esencial é que as mulleres sexan recoñecidas como cidadás con plenos de dereitos, en igualdade, con independencia da súa condición migratoria.

Igualdade de Xénero

Published by