Dúas línguas diferentes, unha única forma de comunicar

Dúas línguas diferentes, unha única forma de comunicar

En Diversidades Acolle cremos na importancia de coñecer a lingua como unha ferramenta fundamental para a comunicación pero tamén como un recurso para a integración e a convivencia.

Durante este primeiro ano de funcionamento do Centro de Protección Internacional de Tui xa tivemos diversas clases e obradoiros de castelán e galego.

Pero este interese polas linguas, a comunicación e a integración non queda aquí e recentemente vense de integrar no noso equipo unha profesora de Lingua de Signos, Claudia, quen tres días á semana traballa con unha das nosas residentes dando resposta as novas necesidades detectadas. 

Esta actividade está xerando un espazo de confluencia entre dúas linguas de signos: a lingua de signos española e a lingua de signos de orixe da persoa solicitante de asilo. Todo isto está dando como resultado un valioso enriquecemento para todas as partes a través do intercambio e reflexión acerca das similitudes e diferencias lingüísticas e culturais que se poden apreciar a través dos signos.