Category Archives: Competencias – Clave

  • -

Unha excelente exposición e investigación sobre o abandono escolar prematuro e relacions familiares.

E por fin chegou o tan anhelado día!. Aquela nosa primeira alumna de prácticas de Socioloxía,  que un día entrou  pola porta para compartir connosco varios meses de traballo e aprendizaxe en común, cumpría o venres o desexo de rematar a súa carreira coa presentación do Traballo de Fin de Grao. Case como se non puidese ser doutro xeito, Antía abordou o tema do fracaso escolar temperán, explorando nos valores educativos , nas circunstancias propias destes rapaces e rapazas, nas súas realidades familiares a as percepcións que estas nais e fillos ou fillas teñen das actuacións do sistema educativo a respecto desta cuestión. Rematou a súa presentación coa felicitación das profesoras membros do Tribunal, que incidiron na pertinencia do tema tratado ( que non por máis coñecido estivese máis estudiado) e a súa abordaxe, e animárona a unha profundizaxe maior , que botase máis luz sobre este tema de ( tristemente) tan rabiosa actualidade. Parabéns Antía, e a seguir na brecha !!!!


  • -

  • -
BROS Escola de Segunda Oportunidade

Escola de Segunda Oportunidade

Competencias Clave nivel 2

O próximo mes de setembro poremos en marcha o noso proxecto BROs . Un ano máis queremos ofrecer unha segunda oportunidade ás mozas e mozos de entre 16 e 21 anos que se atopan fóra do sistema educativo, sen o título de graduado en ESO e que desexen adquirir un nivel de cualificación que lles permita mellorar a súa empregabilidade ou o retorno ao sistema educativo.

A formación será unha preparación das Competencias Clave nivel 2, cunha metodoloxía baseada no aprendizaxe por proxectos durante os 9 meses.

O curso comezará o día 18 de setembro de 2017 e finalizará o 18 de maio de 2018.

O horario é de luns á venres de 09:30h.  a 13:30h.

Realizarase na nosa sede en García Barbón 36, 3º oficina 1.

Para inscribirse ao curso poden poñerse en contacto connosco no 886 117 990 / 604 02 82 47, ou pasarse pola nosa sede en García Barbón 36, 3º oficina 1. Vigo


  • -

No exame de Competencias Clave

16/05/2017. O sábado 13 de maio estivemos en Silleda para os exames de Competencias Clave 2017.

Cun total de 25 persoas inscritas en Competencias Clave Nivel 2, das que 7 participaban tamén en Competencias clave nivel 3, o noso grupo estaba entre os máis numerosos dos que participaron nas probas, con máis de  3000 persoas inscritas.

As competencias clave son a porta para os certificados de profesionalidade e para a formación AFD (coñecida polo seu antigo nome de “cursos do INEM”), para persoas en situación de desemprego.


  • -
Os rapaces e rapazas do programa Pregatirea Maine na Lonxa de Vigo

VISITA AO PORTO PESQUEIRO DE VIGO

Os rapaces e rapazas do programa Pregatirea Maine na Lonxa de VigoO pasado xoves 22 de decembro tivemos a oportunidade de facer unha visita ao porto pesqueiro de Vigo cos rapaces e rapazas do programa “Pregatirea Maine”, alumnado que participa na preparación das Competencias Clave.

A visita iniciouse pola poxa do peixe de baixura, onde puidemos ver as clases de peixe que se oferta nesta época e o funcionamento da poxa. A seguir, leváronos á zona de altura, coñecendo a forma de organización dos traballadores e a distribución por fases. E por último, visitamos un dos viveiros do porto, coñecendo as variedades de mariscos ofertadas e as variacións dos prezos na época de Nadal.

A experiencia vivida polos rapaces resultou ser unha boa oportunidade para achegarse a un dos sectores máis importantes da nosa cidade, ademais tiveron oportunidade de resolver as inquedanzas que lles xurdían coas explicacións do guía, amosándose moi interesados por coñecer mais o mundo da pesca e da distribución do peixe.

Acción desenvolvida no marco do programa Pregatirea Maine, co financiamento da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e o cofinanciamento do Fondo Social Europeo.


  • -

O noso primeiro libro para unha segunda oportunidade educativa

Hoxe saiu do prelo o primeiro libro editado pola Asociación Diversidades. Trátase do libro do alumnado para os cursos de formación de Competencias Clave Nivel 2. O libro foi unha iniciativa de Gonzalo Lamas, autor da obra xunto con Juan Manuel Otero Ennes (Pucho).

No futuro, confiamos poder realizar unha proposta didáctica completa ao servizo das persoas que carecen de titulación e que a precisan para acceder ao mercado de traballo. Como ven sendo habitual, daremos prioridade ás persoas inmigrantes, ás mulleres en situación de vulnerabilidade e aos parados de longa duración.

img_0640


  • 3

Curso de Competencias Clave para persoas adultas

Curso de preparación das probas de Competencias – Clave 2016-2017

Calendario

Data de inicio: 4 de outubro de 2016

Data de finalización: 20 de maio de 2017

Horario

Martes, xoves e venres de 16:30 a 18:30

Martes

16:30-17:30 Inglés

De 17:30 a 18:30 – Matemáticas

Xoves

16:30-17:30 Matemáticas

17:30 a 18:30 – Lengua Española

Venres

16:30-17:30 Galego

17:30-18:30 Inglés

Lugar

Avda García Barbón 36, 3º, Oficina 1.

36201 Vigo

Persoas destinatarias

Esta actuación pretende realizar un curso para 15 persoas que inclúa os contidos das Competencias Clave. Persoas en situación de desemprego de longa duración sen graduado en ESO ou equivalente (FP1, 2ºBUP…).


  • -

Competencias- clave para adolescentes Pregatirea Maine

imageTienes 16 años o más? No has tenido la posibilidad de acceder a ninguna FP o FPB pero quieres seguir formándote y obtener algún certificado de profesionalidad? Pues Diversidades te da la oportunidad de comenzar el curso con nuevas expectativas!!
Te ofrecemos el curso de Competencias-Clave, que te dará la oportunidad de acceder a los Certificados de Profesionalidad Nivel 2 y así abrir tus posibilidades laborales. No te lo pienses.Contacta con nosotros.

 logo FSE  politica-social  galicia  cropped-Diversidades-Logo.png

  • -

Éxito nas probas de Competencias Clave 2015

17803919590_7b5bee397c_o
Vigo, 8 de xuño de 2015.
Un total de 22 persoas participaran nas accións formativas de Competencias-Clave 2014-2015 da Asociación Diversidades. Delas, 14 persoas acudiron á probas presenciais celebradas o pasado 23 de maio, sábado, en Silleda: 13 para os exames de nivel 2 e 1 para o nivel 3. Só un terzo dos participantes nas accións formativas deixaron de acudir ás probas de avaliación, mellorando así os resultados de asistencia acadados durante o curso 2013-2014.

A realización destas  probas ten unha importancia capital na mellora da empregabilidade das persoas en situación de desemprego de longa duración, ao facilitar o acceso aos cursos de Formación AFD, do Servizo Público de emprego.

Resultados globais

Os resultados das probas celebradas deron como resultado un nivel de aprobados do 100% para a única alumna de competencias-clave nivel 3 e na Competencia-Clave de Lingua Española.

Nun segundo chanzo de resultados aparece a lingua galega, co 91% de aprobados (o 90% no vilvel 2). Próximo a ese resultado está a competencia matemática, cun 79%, que se reduce ao 77% considerando exclusivamente o nivel 2.

Moi por debaixo desa media fica a Competencia-Clave en Lingua Inglesa, cun 58% de aprobados (que se reducen ao 56% no nivel 2).

As causas dese resulado tan dispar nunha única materia (Lingua Inglesa, cunha diferenza de 21 puntos porcentuais respecto da seguinte materia con menor éxito), hai que procurala na inusual complexidade da proba de avaliación. Mentres que nas outras tres materias, as probas propostas resultaban moi similares aos modelos traballados na clase, no caso de Lingua Inglesa, os exercicios propostos eran dunha complexidade moi superior.

En total, de 50 posibles, hai 9 materias coa calificación de “Non apto” (18%) e 41 co resultado de “Apto” (82%).

Resultados individuais

Desde o punto de vista dos resultados individuais, o valor que máis se repite, a moda, é ter todas as materias aprobadas. O seguinte resultado en orde de importancia é ter todas as materias aprobadas menos unha.  O redondeo da media tamén son tres competencias aprobadas.

Das catrorce persoas presentadas, 11 teñen aprobadas as materias consideradas como troncais (Matemáticas e Lingua Española), mentres que as outras tres teñen pendentes as matemáticas. En xeral, o alumnado con maiores niveis de exclusión social ten dificultades máis grandes para acadar resultados satisfactorios nas probas, mentres que as persoas con mellores habilidades sociais e menores trazos de exclusión, resolven mellor as probas e acadan mellores resultados.

Competencias-Clave-2014
Conclusións

Respecto dos resultados obtidos polo conxunto das persoas que se presentaron na convocatoria de 2014, o porcentual de aprobados da Asociación Diversidades en 2015 é un 3% inferior á media. Sen embarrgo, o 60% dos presentados non concorreron ás probas de inglés, mentres que o 100% do noso alumnado que non tiña a materia aprobada con anterioridade, realizou a devandita proba. Asemade, a proporción de apobados en lingua inglesa o ano pasado foi do 47%, mentres que do alumnado da Asociación Diversidades foi do 55%, un 8% por riba da media dos que realizaron a proba. Considerando o conxunto da poboación examinada os aprobados en lingua inglesa supuñan o 19%, un 36% menos que o noso alumnado.

No esto de materias, a media de aprobados en galego na pasada convocatoria era do 91,47%, mentres que a nosa foi do 90,91%. Tamén neste caso, a diferenza é que a Asociación Diversidades presentou a esa proba tamén ao alumando estranxeiro (o 100%), mentres que na estatística xeral hai case un 10% de persoas que realizan a proba de lingua española pero non a de lingua galega.

Por último, en Matemáticas, para  poboación xeral temos un 93% de persoas aprobadas, o que supón un 15% máis que para o noso alumnado. Neste caso si que existe unha desvantaxe, pois só un 3% das persoas presentadas non realizan esta proba para o caso xeral.

En resumo, cunha carga académica un 7,5% superior á media, os resultados son un 3,5% inferiores á media, o que significa un 4% por riba da media na superación do conxunto de materias curriculares previstas, un bo resultado que debe seguir mellorando de cara a posteriores convocatorias.


  • -

Bos resultados nas probas de Competencias – Clave

Competencias - Clave

Competencias – Clave

Vigo, 12 de xuño de 2014. – O pasado venres 6 de xuño coñecemos os resultados das probas de Competencias – Clave nivel II correspondentes a 2014. Das catro persoas que participaron, logo de acudir ás clases de preparación na Asociación Diversidades, todas aprobaron a Competencia – Clave de Galego. Tendo en conta que as catro participaban nas probas das catro competencias, debemos considerar un éxito que dúas persoas aprobasen tres das catro competencias. E que outra máis, sen conseguiu a súa admisión na formación AFD, ao superar as probas de matemáticas e lingua galega.

Este logro supón unha importante mellora curricular, un paso adiante na súa inclusión social. De feito, durante esta semana acudiron a entrevistas individuais de orientación para tratar de poñer en valor o seu progreso, de cara a conseguir unha formación ocupacional ou unha opción de inserción laboral.

Desde a Asociación Diversidades desexámoslle sorte nesta nova andaina e poñemos os nosos medios ao dispor dos seus proxectos.