Category Archives: Igualdade

Sal correndo: que non te mate o silencio

Balance do programa Donas da Cidade

Tags :

Category : Igualdade

Vigo, 28 de outubro 2020

O pasado día 30 de setembro finalizou a edición 2020 do programa Donas da Cidade, financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.

Participaron un total de 46 mulleres das que 31 tiveron un itinerario completo. O principal resultado do programa foi o empoderamento das mulleres desde o ámbito persoal e desde a perspectiva de xénero.


Traballadoras do fogar e COVID-19

O colectivo de traballadoras do fogar e os coidados viuse excluído das medidas aprobadas polo goberno para facer fronte ao impacto social e económico da crisis do #COVIDー19

A Plataforma de Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid responde ás principais dúbidas das traballadoras do fogar e os coidados ante esta situación nestas infografías ⬇️⬇️⬇️


Eliana e Alisson con Belén en Catoira. Elaine 2.0

Diversidades Acolle participa no Proxecto Elaine

Consecuencias familiares das longas xornadas de Traballo

O pasado 19 de xuño, a Asociación Diversidades Acolle presentou un relatorio sobre “Consecuencias familiares relacionadas con las largas jornadas de trabajo de inmigrantes y refugiados” nas xornadas do proxecto Elaine celebradas no Concello de Catoira.

A mesa redonda estivo moderada por Belén Arranz, sendo as relatoras Eliana Mendoza e Alisson Castro. O contido da súa intervención pode ser consultado a través das súas achegas:


8M 2019

Category : Igualdade Novas

Comunicado

Red Acoge apoya la HUELGA FEMINISTA convocada para el próximo 8 de marzo y nos unimos a la gran alianza internacional entre las mujeres para seguir luchando por nuestros derechos.

Las actuales fronteras provocan desigualdades generando la vulneración de los derechos de las mujeres migrantes en los contextos de migración y refugio tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino.

La falta de vías legales y seguras para la migración tiene como consecuencia que miles de mujeres y niñas se vean obligadas a abandonar sus países, mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras. Estas políticas dejan a las mujeres y niñas en una situación de mayor vulnerabilidad siendo forzadas a cruzar por vías inseguras que las expone a una violencia sistémica: violencia sexual, semiesclavitud, trata y tráfico de sus cuerpos.

También hay importantes muros internos que menoscaban los derechos de las mujeres y niñas migrantes que sobreviven y que se ven obligadas a estar en situación administrativa irregular en el Estado español. Esta situación les deja especialmente desprotección frente a todo tipo de violencias y la explotación laboral ya que la denuncia puede suponer la apertura de un expediente sancionador de extranjería o la detención para la expulsión.

Por todo esto, Red Acoge se suma al rechazo de la violencia de género, racista y xenófoba que sufren las mujeres migrantes en las fronteras, en los CIEs, en las calles, en nuestros lugares de trabajo y en nuestros barrios.

En el Día Internacional de la Mujer nos unimos a las reivindicaciones de las mujeres migrantes y exigimos:

·         El reconocimiento de los derechos de las mujeres en contextos migratorios siendo protagonistas y sujetos políticos en los procesos de movilidad humana.

·         Un cambio radical en el enfoque y la orientación de la política en materia de asilo e inmigración y crear vías seguras, accesibles y regulares para la movilidad de las personas.

·         La modificación de la ley de extranjería para garantizar la de seguridad jurídica y protección a las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular asegurando la denuncia segura ante la vulneración de sus derechos.

·         El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

·         Modificar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana para que cesen las redadas, el acoso y la discriminación racista que sufren las mujeres migrantes y racializadas en el espacio públicos.

·         La equiparación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar y la protección efectivas de los derechos de las jornaleras y porteadoras.

Recordamos a los poderes públicos españoles que la igualdad de género es un derecho y que por tanto tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Solo de esta forma se abordarán las causas profundas de la discriminación que siguen restringiendo los derechos de las mujeres y se conseguirán las metas propuestas en la Agenda 2030 y específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, posibilitando la contribución significativa de las mujeres al desarrollo humano sostenible.


Proxecto Bros no Programa Enlaza Vigo contra a violencia de xéneron

Enlaza Vigo contra a violencia de xénero

Novamente, o mundo do ensino da cidade de Vigo volveu mobilizarse para crear conciencia sobre as diversas formas de violencia contra as mulleres, a instancias do Consello Municipal da Muller e a Concellería de Igualdade.

Este ano baixo o lema  “MicroMachismos” abordáronse situacións da vida cotiá que están completamente aceptadas e normalizadas, pero que reflicten unha fonda discriminación contra as mulleres. As mozas e mozos participantes no Proxecto Bros, enviaron unha proposta sobre manspreading e achegáronse ao Pavillón das Travesas na mañá do venres 23 de novembro para participar no acto central da convocatoria municipal de Enlaza Vigo contra a Violencia de Xénero.


8 marzo

Diversidades Acolle únese á folga feminista

Mércores 7 Marzo 2018

Diversidades Acolle como membro de Red Acoge apoia a FOLGA FEMINISTA convocada para mañá, 8 de marzo, e unímonos á gran alianza internacional entre as mulleres para seguir loitando polos nosos dereitos.

As fronteiras xeran desigualdades e mantéñense grazas a políticas patriarcais, racistas e de dominio colonial, o que forza unha situación de vulnerabilidade dos dereitos das mulleres en contextos de migración e refuxio (tanto en país de orixe, como en tránsito, destino e retorno). Esta é unha cuestión central e transversal nesta folga feminista porque as violencias patriarcais afectar ás mulleres de forma diferente en función do noso status migratorio, a nosa idade, se somos racializadas, xitanas ou paias; trans, hetero, lesbianas.

Diversidades Acolle únese, igualmente, ao rexeitamento da violencia racista que sofren as mulleres migrantes, nas fronteiras externas e internas, nos CIEs, nas rúas, nos nosos lugares de traballo e nos nosos barrios e adhírese ás reivindicacións do Día Internacional da Muller porque:

 • Nos países de orixe, nos países de tránsito, nos campamentos onde esperan para cruzar o Mediterráneo, nos CIEs e no territorio español, vemos como se lles vulneran os seus dereitos máis elementais e son vítimas frecuentes de violencias e agresións sexuais.
 • As mulleres e nenas que se ven obrigadas a saír dos seus países por causas económicas, sociais e/ou conflitos armados, atópanse nunha situación de total desprotección legal, tanto nos países de orixe como nos de tránsito e acollida; isto aumenta o perigo, a violencia machista, a violencia sexual, explotación, trata e todo tipo de abusos.
 • As mulleres migrantes en situación administrativa irregular están especialmente desprotexidas fronte á violencia sexual, xa que a denuncia pode supor a apertura dun expediente sancionador de estranxeiría ou a detención para a expulsión.
 • As traballadoras do fogar, das que a maioría son mulleres inmigrantes, non se lles recoñece nin a importancia, nin a dignidade do seu traballo nin os dereitos laborais.
 • As mulleres migrantes en situación administrativa irregular non poden acceder á atención á saúde no sistema sanitario público, tendo unha importante repercusión nos dereitos sexuais e reprodutivos destas mulleres.
 • Porque as mulleres deciden sobre o seu propio corpo e como vestirse.

Rede Acolle únese á convocatoria da folga feminista e esixe:

 • O recoñecemento dos dereitos das mulleres en contextos migratorios sendo protagonistas e suxeitos políticos nos procesos de mobilidade humana.
 • A adopción das leis e políticas necesarias para garantir a seguridade e vida libre de violencias nas rutas migratorias, así como a eliminación das leis que limitan e gobernan a mobilidade e o dereito de autodeterminación das súas propias vidas.
 • O recoñecemento da violencia sexual e de xénero, a mutilación xenital feminina, trátaa, a esterilización forzada, aborto selectivo, o matrimonio forzado, os crimes de honra e a discriminación por sexo, como persecución e motivos válidos para a protección internacional.
 • A garantía de seguridade xurídica e protección ás mulleres inmigrantes en situación irregular administrativa cando denuncian violencia sexual, o que require modificar a lei de estranxeiría.
 • A aprobación do convenio 189 da OIT sobre as traballadoras de fogar.
 • A derrogación do Real Decreto 16/2012 que impide o acceso á atención sanitaria pública ás mulleres inmigrantes en situación administrativa.

Por todo isto, Rede Acolle esixe a plena igualdade de dereitos e condicións de vida para todas as mulleres no Día Internacional da Muller.

Xiaolu Name Meire


Finaliza el Curso de Sociedad de Acogida

El pasado 30 de Noviembre finalizó con éxitos el Curso de Sociedad de Acogida. Esta edición se caracterizó por el carisma de los/as participantes, por su disposición de aprender y su constante curiosidad y sobre todo la cohesión grupal que se generó entre los/as alumnos/as.  Gracias a cada uno/a de vosotros/a por hacer que nuestra labor tenga sentido y por permitirnos veros crecer como personas. Gracias a Miriam Cornejo, una profesora con vocación y espíritu de entrega.

El próximo Enero abriremos una nueva edición de Sociedad de Acogida.


Unha excelente exposición e investigación sobre o abandono escolar prematuro e relacions familiares.

E por fin chegou o tan anhelado día!. Aquela nosa primeira alumna de prácticas de Socioloxía,  que un día entrou  pola porta para compartir connosco varios meses de traballo e aprendizaxe en común, cumpría o venres o desexo de rematar a súa carreira coa presentación do Traballo de Fin de Grao. Case como se non puidese ser doutro xeito, Antía abordou o tema do fracaso escolar temperán, explorando nos valores educativos , nas circunstancias propias destes rapaces e rapazas, nas súas realidades familiares a as percepcións que estas nais e fillos ou fillas teñen das actuacións do sistema educativo a respecto desta cuestión. Rematou a súa presentación coa felicitación das profesoras membros do Tribunal, que incidiron na pertinencia do tema tratado ( que non por máis coñecido estivese máis estudiado) e a súa abordaxe, e animárona a unha profundizaxe maior , que botase máis luz sobre este tema de ( tristemente) tan rabiosa actualidade. Parabéns Antía, e a seguir na brecha !!!!


Benvidas á vosa nova casa!

Desde o día 5 de setembro está plenamente operativa a nova oficina da Asociación Diversidades, situada en Avda García Barbón 36, 3º, Oficina 1 (fronte a Radio Nacional, na mesma entrada que a Seguridade Social).
Conservamos o mesmo número de teléfono: 886117990.
Desde o día 31 de agosto xa non conservamos a nosa sede de R/ Velázquez Moreno 9, oficina 313.
Con este cambio pretendemos dar mellores servizos para as persoas, contando con tres despachos de entrevistas e un aula de formación.