Arquivo da categoría: Novas

Comezan os traballos de coordinación entre Tui e Vigo

Tui, 13 outubro 2020

Coa intención de mellorar a integración dos itinerarios de inclusión social das persoas solicitantes de protección internacional e de participación plena na vida da nosa sociedade, os equipos de traballo da Asociación Diversidades das nosas sedes de Tui e Vigo mantivemos unha reunión de traballo. O punto forte da sesión foi a posta en común das liñas programáticas desenvoltas en cada localidade, os principais logros acadados ata o presente e as perspectivas de futuro inmediato.

Ademais, tivemos a ocasión de xantar xuntos, para reforzar as interaccións persoais e crear o clima de confianza que nos permita seguir avanzando de cara a unha sociedade máis inclusiva e diversa.

Avance do centro de Tui

Tui, 15 de outubro 2020

No mes de abril comezou a nova aventura de Diversidades coa apertura do centro de acollida en Tui! Moito avanzouse… e seguimos avanzando!

No marco do PROXECTO AIA-ACOLLIDA e PROXECTO AIA-E (ACOLLIDA, INTEGRACIÓN E AUTONOMÍA) PARA O EMPREGO, subvencionados pola Dirección Xeral de Integración e Atención Humanitaria, e este último cofinanciado polo Fondo Social Europeo, levamos 6 meses de traballo. Ademais da posta en marcha do centro e todo o labor que conleva a organización e funcionamento diario realizáronse múltiples actividades:

Talleres semanais para unha mellora na integración das persoas residentes no centro:

 • Talleres de contextualización: sistema educativo español, organización do sistema político español, economía doméstica.
 • Talleres de asesoramento: para a procura de vivenda, apertura de conta.
 • Igualdade de xénero e oportunidades.
 • Medio ambiente.

Importante tamén a aprendizaxe de idiomas, levando a cabo talleres de galego e clases intensivas de español para aquelas persoas residentes que o necesitan.

Na área de emprego desenvolvéronse talleres que dotan ás persoas usuarias de recursos e ferramentas necesarias para a mellora da empregabilidade, asesoramento e información para o acceso a formación, ademais de titorías individuais nas cales se establece de maneira conxunta obxectivos e itinerario a seguir cara á procura de emprego.

Sen esquecernos das actividades de lecer como saídas pola contorna de Tui e a realización de festas tradicionais como a noite de San Xoan.

Un proxecto levado con moita ilusión! CONTINUAMOS!

Balance das probas libres de ESO 2020

Vigo, 23/09/2020.

A Asociación Diversidades, en coherencia co seu compromiso coa mellora educativa do alumnado inmigrante e coa segunda oportunidade educativa, organizou grupos de estudo asistido durante os meses de xullo e agosto, por terceiro ano consecutivo, co obxecto de preparar as probas libres da ESO da convocatoria de 2020. Esta acción de reforzo educativo pretendía compensar parcialmente os efectos negativos da anulación das probas de competencias clave nivel 2, que afectou a máis de trinta persoas participantes nas nosas accións formativas. Para levar adiante esta acción, a Asociación Diversidades contou co apoio financeiro e a parcería de Open Value Foundation, que tratou de enfocar as súas liñas de apoio a aquelas accións que estivesen orientadas a paliar os efectos sociais da pandemia do COVID-19.

Nas probas libres da ESO participaron un total de 8 alumnos e alumnas de dous grupos de idade diferentes: persoas adultas e adolescentes en situación de abandono escolar prematuro. Ningunha destas persoas foi proposta para o título pola comisión de avaliación, pero as cualificacións supoñen un paso adiante no proceso de cualificación dunha parte significativa de ambos grupos. Os resultados obtidos son os seguintes:

Materias Aprobadas ESO 2020

Unha persoa tiña unha materia aprobada do ano anterior. Ademais, houbo sete materias ás que o noso alumnado non concorreu por entender que non tiñan suficientemente preparado o exame. Das materias ás que se presentaron efectivamente, houbo oito suspensas e sete aprobadas. Estaríamos ante un 33% de éxito nas materias da convocatoria.
Das persoas presentadas, tres delas non superaron ningunha materia nesta convocatoria; outras tres superaron unicamente unha materia (que foi a de ciencias sociais) e dúas conseguiron aprobar dúas das tres materias, quedando a un paso do título de ESO.

Por grupos de idade, só se presentaron 2 persoas do grupo de adultos e 6 do grupo de adolescentes, sendo este segundo grupo o que tivo máis materias aprobadas. Ademais, as dúas persoas que superaron dúas materias pertencen tamén a este grupo de idade.
Aínda que os resultados non poden ser considerados extraordinarios, para cada unha destas persoas que conseguiron un aprobado supón unha mellora na súa autoestima que as motiva para continuar. No seu proceso persoal supón un paso decisivo no retorno ao sistema educativo formal. Os ámbitos de coñecemento superados forman parte do seu currículo educativo de forma estable e convidan a manter os seus esforzos, os seus compromisos e os seus soños.

Saída reciclaxe e medioambiente

Tui, 9 de septembro 2020

No Centro de Acollida de Tui estamos moi comprometidos co medioambiente. Valores que tratamos de transmitir a todas as persoas que conviven no centro incluídos os e as máis pequenos/as da casa.


Durante os últimos meses estivemos traballando a través de varias actividades o respecto polo medioambiente e a importancia do seu coidado. Para iso cos nenos e nenas estivemos traballando a importancia de reciclar e reutilizar, coñecendo os diversos recursos dispoñibles para separar os residuos que xeramos ou darlles unha nova vida.


No mes de septembro cando xa sabiamos como facelo, decidimos poñelo en práctica e saír fora do centro, á zona do río Miño, para poñer en práctica todo o que aprenderamos.


Saímos dando un paseo ata o río, alí recollemos todo o lixo que atopamos ata encher unha bolsa! Tras esta sorpresa decidimos tomar un descanso e recobrar forzas merendando. Para despois coas enerxías recuperadas clasificar e tirar todo o lixo nos contedores correspondentes.

Toda unha aventura! Que nos fixo darnos conta de que coidar do medioambiente é unha tarefa aínda pendente da que todos e todas debemos ser responsables.

Actividades de voluntariado: Grupo de debate sobre xénero, cultura e relixión

Comprometidos/as coa igualdad

Tui, 3 de septembro 2020

No Centro acollida de Tui-Diversidades tivemos a sorte de contar durante os meses de agosto e septembro con Laura Lorenzo, voluntaria experta en socioloxía. Aproveitando os seus coñecementos e a súa gran implicación desenvolvéronse varias sesións de talleres, unha coas mulleres e outra cos homes, onde se reflexionou sobre o xénero, a cultura e a relixión como fonte de opresión e problemas que determina a posición das mulleres e os homes na familia e sociedade pero tamén como espazos de oportunidades e convivencia.

Estas sesións resultaron moi interesantes para as persoas participantes, especialmente para o grupo de mulleres, as cales resaltaron o importante que lles parece poder compartir experiencias entre elas, para apoiarse e aprender das outras mulleres ferramentas para xestionar diferentes situacións que se vaian presentando na súa vida e ver que non son as únicas que ven afectadas polo xénero, senón que é un problema común, mostrando unha gran satisfacción ao coñecer o concepto de SORORIDADE.

ESPERAMOS PODER VOLVER CONTAR CON LAURA NALGUNHA OUTRA OCASIÓN E SEGUIR APRENDENDO!

Anulación da convocatoria de Competencias Clave 2020

Vigo, 31 de xullo de 2020

Aviso: Anulación das probas de competencias clave 2020

Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se deixa sen efecto a Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

A Consellería de Economía de Emprego e Industria publicaba no DOG o día 20 de xullo de 2020 a anulación das probas de Competencias Clave 2020. A principios desta semana, actualizaba a web coa información da anulación:

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html

A Asociación Diversidades está traballando intensamente para procurar saídas á situación creada por esta decisión da Administración. A todas as persoas que colaboraron como voluntarias, ao noso equipo técnico e ás persoas que participaron nos grupos de preparación das probas queremos facerlles chegar o noso agradecemento e o noso compromiso de seguir avanzando na mellora da súa situación formativa e laboral.

Apertura dun novo centro de acollida en Tui

No marco de Red Acoge e coa colaboración do Ministerio de Inclusión abrimos as portas con 15 prazas para persoas solicitantes de Protección Internacional

No medio dunha situación tan complexa como a actual, alégranos poder anunciar que esta semana abrimos as portas do noso novo centro de acollida para persoas solicitantes e beneficiarias de Protección Internacional. Trátase dun terreo situado no municipio de Tui con tres edificacións que teñen unha capacidade para quince prazas. En breve o Centro contará con novas prazas, incluída unha adaptada.

O programa de Protección Internacional está destinado a persoas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, relixión, nacionalidade, opinións políticas, pertenza a determinado grupo social, de xénero ou orientación sexual, atópanse fóra do país da súa nacionalidade e non poden ou, por mor de devanditos temores, non queren acollerse á protección de tal país -así como ás persoas  apátridas en circunstancias similares-. Neste centro abordaremos a súa situación dende distintos ámbitos para garantir unha plena inclusión

Esta acollida temporal supón o primeiro paso, posto que é necesario un nivel de vida digno para afrontar o resto do proceso. Un equipo multidisciplinar velará polo seu coidado psicosocial, a aprendizaxe do idioma no caso de que fose necesario ou unha asistencia xurídica, entre outros aspectos. Trátase dunha metodoloxía  AIA, é dicir, de Acollida, Integración e Acompañamento.

Este é un proxecto cofinanciado polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións e o Fondo de Asilo, Migración e Integración da Unión Europea e o Fondo Social Europeo. Con todo, non poderiamos acceder a el sen o soporte de Red Acoge, Federación de ONGs a prol dos dereitos das persoas inmigrantes, á que pertencemos dende 2017.

Apertura de un nuevo centro de acogida en Tui

En el marco de Red Acoge y con la colaboración del Ministerio de Inclusión abrimos las puertas con 15 plazas para personas solicitantes de Protección Internacional

En medio de una situación tan compleja como la actual, nos alegra poder anunciar que esta semana abrimos las puertas de nuestro nuevo centro de acogida para personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional. Se trata de una finca situada en el municipio de Tui con tres edificaciones que tienen una capacidad para quince plazas. En breve el Centro contará con nuevas plazas, incluida una adaptada.

El programa de Protección Internacional está destinado a personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden o, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de tal país -así como a las personas apátridas en circunstancias similares-. En este centro abordaremos su situación desde distintos ámbitos para garantizar una plena inclusión. 

Esta acogida temporal supone el primer paso, puesto que es necesario un nivel de vida digno para afrontar el resto del proceso. Un equipo multidisciplinar velará por su cuidado psicosocial, el aprendizaje del idioma en caso de que fuese necesario o una asistencia jurídica, entre otros aspectos. Se trata de una metodología AIA, es decir, de Acogida, Integración y Acompañamiento.

Este es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea así como el Fondo Social Europeo. Sin embargo, no podríamos haber accedido a él sin el soporte de Red Acoge, Federación de ONGs favor de los derechos de las personas inmigrantes, a la que pertenecemos desde 2017.


Información clave durante el Estado de alarma

¿Qué es un estado de alarma?

El pasado 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma ante la crisis sanitaria generada por el Covid19. Esta medida se adoptó con el objetivo de frenar el contagio de este virus y tenía, en un principio, una duración de quince días. Por el momento, esta decisión se ha extendido hasta el día 11 de abril.

Las principales consecuencias de esta situación para ti son:

· Libre circulación: La población está obligada a permanecer en su casa y reducir al máximo las salidas permitidas. Tan solo se podrá salir a la calle para:

 • La compra de alimentos o artículos de primera necesidad.
 • Visitas al médico u hospitales.
 • Cuidado de personas dependientes que permanezcan en otro lugar.
 • Visitas obligadas a entidades financieras o de seguros.
 • Acudir al centro de trabajo.

Estos movimientos deberán realizarse de manera individual, con algunas excepciones. Por ejemplo, las personas dependientes podrán circular acompañadas o las familias monoparentales que no tengan con quién dejar a los hijos o hijas.

· Cierre de fronteras: Solo podrán entrar al país españoles, residentes en España, ciudadanos europeos que vayan a su lugar de residencia, profesionales sanitarios, transportistas, personal diplomático y militar, trabajadores transfronterizos o quienes lo hagan por otros motivos de fuerza mayor acreditados.

¿Qué es un ERTE y cómo puede afectarme?

Un ERTE es, técnicamente, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Lo que quiere decir que como consecuencia de una fuerza mayor, en este caso la crisis sanitaria generada por el Covid19, la empresa pone en suspensión los contratos o reduce la jornada de los y las trabajadoras mientras dure esta situación. 

Al volver a la normalidad, los y las trabajadoras recuperarán su puesto de trabajo o jornada laboral. Además, este deberá mantenerse durante un mínimo de seis meses (a no ser que su contrato expire antes).

Las personas que se vean afectadas por este trámite recibirán la notificación de su empresa y deberán responder consintiendo. La propia entidad será quien se haga cargo de comunicárselo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los y las trabajadoras tienen derecho a cobrar una prestación pública aunque no cuenten con la cotización suficiente. Y, además, esta no consumirá el paro acumulado.

Plazos administrativos

Los plazos administrativos han quedado en suspensión. Esto significa que cualquier trámite con el Estado ha quedado “congelado”, es decir, que no vencerá ninguna fecha límite. Cuando se reanude la normalidad se mantendrán los plazos que había antes del Estado de alarma.

Los que más te pueden interesar son:

 • Matriculaciones: Tanto si pretendías matricularte en algún tipo de estudios como si te estabas preparando para cualquier certificación también te encontrarás con esta “congelación” de plazos. 
 • Trámites de Extranjería: Los plazos de Extranjería quedan igualmente paralizados. Por lo que quien necesite renovar su permiso de residencia, trabajo, estudios, etc. deberá esperar a que finalice el Estado de Alarma. Además, no se iniciarán expedientes de expulsión, y los que hayan sido iniciados, quedan suspendidos.

Las autoridades no emitirán documentación (NIE, visados, etc), salvo excepciones de urgente necesidad debidamente acreditadas. Igualmente quedan anuladas las citas presenciales de Protección Internacional.

Excepción: plazos tributarios

El Gobierno ha comunicado que sigue vigente este tipo de plazos, por lo que el Estado de alarma no eximirá del cumplimiento tributario regular. Algo que afecta, en especial, a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que deberán cumplir con las responsabilidades trimestrales y anuales dentro de las fechas previstas. De igual modo, se mantienen las responsabilidades con respecto a la declaración de la renta

______________________________________________

Que é un Estado de alarma?

O pasado 14 de marzo o Goberno de España decretou o Estado de alarma ante a crisis sanitaria xenerada por o Covid19. Esta medida adoptouse co obxetivo de frenar o contaxio deste virus e tiña, nun principio, unha duración de quince días. Aínda que esta decisión extendeuse ata o día 11 de abril.

As principais consecuencias desta situación para ti son:

· Libre circulación: A poboación está obrigada a permanecer na súa casa e reducir ó máximo as saídas permitidas. Tan só poderase saír á rúa para:

 • A compra de alimentes ou artigos de primeira necesidade.
 • Visitas ao médico ou hospitais.
 • Coidado de persoas dependentes que permanezan noutro lugar.
 • Visitas obrigadas a entidades financieiras ou de seguros.
 • Acudir ao centro de traballo.

Estes movementos deberán realizarse de maneira individual, con algunhas excepcións. Por exemplo, as persoas dependentes poderán circular acompañadas ou as familias monoparentais que non teñan con quen deixar aos fillos ou fillas.

· Peche de fronteiras: Só poderán entrar ao país españois, residentes en España, cidadáns europeos que vaian ao seu lugar de residencia, profesionais sanitarios, transportistas, persoal diplomático e militar, traballadores transfronteirizos ou quen o faga por outros motivos de forza maior acreditados.

Que é un ERTE e cómo pode afectarme?

Un ERTE é, tecnicamente, un Expediente de Regulación Temporal de Emprego. O que quere dicir que como consecuencia dunha forza maior, neste caso a crise sanitaria xerada polo Covid19, a empresa pon en suspensión os contratos ou reduce a xornada dos e das traballadoras mentres dure esta situación.

Ao volver á normalidade, os e as traballadoras recuperarán o seu posto de traballo ou xornada laboral. Ademais, este deberá manterse durante un mínimo de seis meses (a non ser que o seu contrato expire antes).

As persoas que se vexan afectadas por este trámite recibirán a notificación da súa empresa e deberán responder consentindo. A propia entidade será quen se faga cargo de comunicarllo ao Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE).

Os e as traballadoras teñen dereito a cobrar unha prestación pública aínda que non conten coa cotización suficiente. E, ademais, esta non consumirá o paro acumulado.

Prazos administrativos

Os prazos administrativos han quedado en suspensión. Isto significa que calquera trámite co Estado quedou “conxelado”, é dicir, que non vencerá ningunha data límite. Cando se volva á normalidade manteranse os prazos que había antes do Estado de alarma.

Os que máis che poden interesar son:

 • Matriculacións: Tanto se pretendías matricularte nalgún tipo de estudos coma se te estabas preparando para calquera certificación tamén te atoparás con esta “conxelación” de prazos.

 • Trámites de Estranxeiría: Os prazos de Estranxeiría quedan igualmente paralizados. Polo que quen necesite renovar o seu permiso de residencia, traballo, estudos, etc. deberá esperar a que finalice o Estado de Alarma. Ademais, non se iniciarán expedientes de expulsión, e os que fosen iniciados, quedan suspendidos.

As autoridades non emitirán documentación ( NIE, visados, etc), salvo excepcións de urxente necesidade debidamente acreditadas. Igualmente quedan anuladas as citas presenciais de Protección Internacional.

Excepción: prazos tributarios

O Goberno comunicou que segue vixente este tipo de prazos, polo que o Estado de alarma non eximirá do cumprimento tributario regular. Algo que afecta, en especial, a traballadores e traballadoras por conta propia, que deberán cumprir coas responsabilidades trimestrais e anuais dentro das datas previstas. De igual modo, mantéñense as responsabilidades con respecto á declaración da renda.

DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL OU ÉTNICA

COMUNICADO  RED ACOGE 21/03/2020

No Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial ou Étnica, desde RED ACOGE, queremos amosar a nosa especial preocupación polos discursos de odio, racistas e xenófobos cara ás persoas migrantes, que se levan a cabo por parte de líderes de opinión.

Discursos caracterizados pola utilización dun enfoque alarmista, a criminalización e deshumanización da poboación  migrante, e o uso de datos falsos ou terxiversados, xerando prexuízos e estereotipos e unha actitude de rexeitamento cara á poboación  migrante. A reprodución destas mensaxes por parte da cidadanía ten un impacto social directo, xa que inflúen na percepción, recibimento e interacción coa realidade migratoria, fomentando actos discriminatorios contra a poboación  migrante.

Por este motivo, é imprescindible promover discursos nos que se teña en conta que  migrar é un dereito inherente á condición humana, e que as persoas que  migran son suxeitos destes dereitos. Ademais de xerar discursos alternativos, cun enfoque de dereitos, a cidadanía como receptora de discursos de odio, temos a capacidade de loitar contra a xenofobia e o racismo que se desprende desas mensaxes. Así mesmo, temos o poder de contrarrestalos sendo axentes de cambio denunciando calquera feito discriminatorio que suframos ou presenciemos.

Desde Red Acoge poñemos ao dispor da sociedade varias ferramentas para denunciar casos de discriminación, entre elas a App Alerta Discriminación, que nos serve para visibilizar estas situacións e actuar para que non queden impunes.

O 21 de marzo apelamos á cidadanía e a todos os actores sociais e, en particular aos poderes públicos, ademais de formacións políticas e medios de comunicación, a loitar contra os discursos xenófobos e  intolerantes dirixidos á sociedade en contra das persoas  migrantes e refuxiadas.

Fronte ao discurso de odio… Actuemos!

Red Acoge

Podes ler este manifesto na súa publicación orixinal: Castellano

Tamén nas traducións que ofrece Red Acoge:

Formación de voluntariado

Comezamos esta tarde o curso de formación inicial de voluntariado de 2020. Unha magnífica ocasión para reflexionar conxuntamente co noso compromiso coas persoas migrantes en risco, e para pensar na forma en que desde Diversidades Acolle creamos oportunidades e solidariedade.

De forma dialogada e participada fomos construíndo entre todas o significado do voluntariado, a necesidade de traballar de forma coordinada e organizada, así como os dereitos e deberes das persoas voluntarias, das organizacións de voluntariado e, sobre todo, das persoas que participan nas nosas actividades e que dan sentido ao noso compromiso.