Comenzo do Curso Competencias Clave para Adultos

Comenzo do Curso Competencias Clave para Adultos

Datas:                                4 de outubro de 2017– 18 de maio de 2018

Horario:                             16:00 – 18:00 luns, mércores e venres

Lugar de realización:  Centro Municipal de Emprego e Ocupacións

R/ Oporto 1, (36201) Vigo

Esta acción formativa, financiada polo Fondo Social Europeo e a Consellería de Política Social, realizada en colaboración co Concello de Vigo, que cede a aula para a realización da actividade, prepara ás persoas para superar os exames oficiais de Competencias Clave da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, dando acceso aos Certificados de Profesionalidade de Nivel 2 e á correspondente formación AFD.

 Consellería de Política Social - Xunta de Galicia  O Fondo Social Europeo inviste no teu futuro  Galicia

Aula cedida por:

Concello de Vigo


Por un mundo sen fronteiras

O mundo está cheo de fronteiras invisibles: os prexuízos, os estereotipos, as discriminacións; tamén os medos, as manías e a falta de sensibilidade… Unha desas fronteiras separa a persoas competentes e capaces, con ganas de traballar e de cambiar a súa vida dun mercado de traballo que non sempre dá oportunidades ás persoas que as merecen.

Algunhas desas persoas como Alicia, Celia, Luciana, Nora, Jorgelina, Luci, Daniela, Florence ou Rocío reúnense para aprender xuntas, para superar a soidade e para avanzar no camiño do coñecemento e da inserción laboral. Soas non poden: precisan de persoas como Ana, dispostas a poñer tempo, ganas e coñecementos ao servizo desa aprendizaxe, nunha aventura compartida que comezou no mes de Outubro e que debe rematar alá polo 20 de maio, cando se celebren en Silleda as probas de Competencias Clave que permitan a estas mulleres acceder aos cursos AFD de nivel 2, os máis numerosos e os máis interesantes para a inserción laboral. Esa proba é a porta que abre esa fronteira invisible que separa a estas persoas competentes e capaces das oportunidades laborais que necesitan.

O compromiso voluntario de Ana fai posible derribar esas fronteiras.

Tamén ti podes axudar a acabar coas fronteiras. Faite voluntario/a!


O noso primeiro libro para unha segunda oportunidade educativa

Hoxe saiu do prelo o primeiro libro editado pola Asociación Diversidades. Trátase do libro do alumnado para os cursos de formación de Competencias Clave Nivel 2. O libro foi unha iniciativa de Gonzalo Lamas, autor da obra xunto con Juan Manuel Otero Ennes (Pucho).

No futuro, confiamos poder realizar unha proposta didáctica completa ao servizo das persoas que carecen de titulación e que a precisan para acceder ao mercado de traballo. Como ven sendo habitual, daremos prioridade ás persoas inmigrantes, ás mulleres en situación de vulnerabilidade e aos parados de longa duración.

img_0640


Curso de Competencias Clave para persoas adultas

Curso de preparación das probas de Competencias – Clave 2016-2017

Calendario

Data de inicio: 4 de outubro de 2016

Data de finalización: 20 de maio de 2017

Horario

Martes, xoves e venres de 16:30 a 18:30

Martes

16:30-17:30 Inglés

De 17:30 a 18:30 – Matemáticas

Xoves

16:30-17:30 Matemáticas

17:30 a 18:30 – Lengua Española

Venres

16:30-17:30 Galego

17:30-18:30 Inglés

Lugar

Avda García Barbón 36, 3º, Oficina 1.

36201 Vigo

Persoas destinatarias

Esta actuación pretende realizar un curso para 15 persoas que inclúa os contidos das Competencias Clave. Persoas en situación de desemprego de longa duración sen graduado en ESO ou equivalente (FP1, 2ºBUP…).


Curso Competencias – Clave 2015 -2016

Category : Formación

Información xeral

O curso de Competencias – Clave da Asociación Diversidades está pensado para facilitar a superación do Exame Oficial de Competencias – Clave que convoca a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Traballo e Benestar. No seguinte enlace podes atopar toda a información ao respecto.

Curso de Competencias - Clave en VigoCada ano hai unha única convocatoria de exames de competencias – clave, normalmente a finais do mes de maio. Os exames realízanse en Silleda e a Asociación Diversidades facilita transporte para acudir á realización das probas.

Ao superar o exame de Competencias – Clave podemos:

  • Acceder a un Certificado de Profesionalidade (dependendo da nosa vida laboral).
  • Acceder a formación AFD (Cursos do INEM).

Lugar

Centro Municipal de Emprego e Ocupacións. Rúa Oporto 1, 36201 Vigo

Logo concello Vigo

Horarios

Todos os Luns, Mércores e Venres de 16:00 a 18:00

Luns:      16:00    Lingua Española

17:00    Matemáticas

Mércores:             16:00    Lingua Inglesa

17:00    Matemáticas

Venres:                   16:00    Lingua Galega

17:00    Lingua Inglesa

Calendario

1º Trimestre

Inicio: 14 de setembro de 2015

Vacacións: 18 de Decembro de 2015

2º Trimestre

Inicio: 11 de xaneiro de 2016

Vacacións: 18 de marzo de 2016

3º trimestre

Inicio e finalización en función da convocatoria realizada pola Consellería de Traballo e Benestar.

Máis información: Asociación Diversidades www.diversidades.org / info@diversidades.org / 886117990


Éxito nas probas de Competencias Clave 2015

17803919590_7b5bee397c_o
Vigo, 8 de xuño de 2015.
Un total de 22 persoas participaran nas accións formativas de Competencias-Clave 2014-2015 da Asociación Diversidades. Delas, 14 persoas acudiron á probas presenciais celebradas o pasado 23 de maio, sábado, en Silleda: 13 para os exames de nivel 2 e 1 para o nivel 3. Só un terzo dos participantes nas accións formativas deixaron de acudir ás probas de avaliación, mellorando así os resultados de asistencia acadados durante o curso 2013-2014.

A realización destas  probas ten unha importancia capital na mellora da empregabilidade das persoas en situación de desemprego de longa duración, ao facilitar o acceso aos cursos de Formación AFD, do Servizo Público de emprego.

Resultados globais

Os resultados das probas celebradas deron como resultado un nivel de aprobados do 100% para a única alumna de competencias-clave nivel 3 e na Competencia-Clave de Lingua Española.

Nun segundo chanzo de resultados aparece a lingua galega, co 91% de aprobados (o 90% no vilvel 2). Próximo a ese resultado está a competencia matemática, cun 79%, que se reduce ao 77% considerando exclusivamente o nivel 2.

Moi por debaixo desa media fica a Competencia-Clave en Lingua Inglesa, cun 58% de aprobados (que se reducen ao 56% no nivel 2).

As causas dese resulado tan dispar nunha única materia (Lingua Inglesa, cunha diferenza de 21 puntos porcentuais respecto da seguinte materia con menor éxito), hai que procurala na inusual complexidade da proba de avaliación. Mentres que nas outras tres materias, as probas propostas resultaban moi similares aos modelos traballados na clase, no caso de Lingua Inglesa, os exercicios propostos eran dunha complexidade moi superior.

En total, de 50 posibles, hai 9 materias coa calificación de “Non apto” (18%) e 41 co resultado de “Apto” (82%).

Resultados individuais

Desde o punto de vista dos resultados individuais, o valor que máis se repite, a moda, é ter todas as materias aprobadas. O seguinte resultado en orde de importancia é ter todas as materias aprobadas menos unha.  O redondeo da media tamén son tres competencias aprobadas.

Das catrorce persoas presentadas, 11 teñen aprobadas as materias consideradas como troncais (Matemáticas e Lingua Española), mentres que as outras tres teñen pendentes as matemáticas. En xeral, o alumnado con maiores niveis de exclusión social ten dificultades máis grandes para acadar resultados satisfactorios nas probas, mentres que as persoas con mellores habilidades sociais e menores trazos de exclusión, resolven mellor as probas e acadan mellores resultados.

Competencias-Clave-2014
Conclusións

Respecto dos resultados obtidos polo conxunto das persoas que se presentaron na convocatoria de 2014, o porcentual de aprobados da Asociación Diversidades en 2015 é un 3% inferior á media. Sen embarrgo, o 60% dos presentados non concorreron ás probas de inglés, mentres que o 100% do noso alumnado que non tiña a materia aprobada con anterioridade, realizou a devandita proba. Asemade, a proporción de apobados en lingua inglesa o ano pasado foi do 47%, mentres que do alumnado da Asociación Diversidades foi do 55%, un 8% por riba da media dos que realizaron a proba. Considerando o conxunto da poboación examinada os aprobados en lingua inglesa supuñan o 19%, un 36% menos que o noso alumnado.

No esto de materias, a media de aprobados en galego na pasada convocatoria era do 91,47%, mentres que a nosa foi do 90,91%. Tamén neste caso, a diferenza é que a Asociación Diversidades presentou a esa proba tamén ao alumando estranxeiro (o 100%), mentres que na estatística xeral hai case un 10% de persoas que realizan a proba de lingua española pero non a de lingua galega.

Por último, en Matemáticas, para  poboación xeral temos un 93% de persoas aprobadas, o que supón un 15% máis que para o noso alumnado. Neste caso si que existe unha desvantaxe, pois só un 3% das persoas presentadas non realizan esta proba para o caso xeral.

En resumo, cunha carga académica un 7,5% superior á media, os resultados son un 3,5% inferiores á media, o que significa un 4% por riba da media na superación do conxunto de materias curriculares previstas, un bo resultado que debe seguir mellorando de cara a posteriores convocatorias.


Competencias Clave

Este sábado 23 de maio a Asociación Diversidades desprazouse a Silleda para asistir á realización dos exames anuais dé Competencias- clave, convocadas polo Instituto Galego das Cualificacións da Consellería de Traballo e Benestar.

Un total de once persoas de sete nacionalidades realizaron as probas de nivel dous e unha as de nivel tres. Delas, dez acudiron a Silleda nun autobús financiado pola Deputación Provincial de Pontevedra, outra persoa desprazouse cos medios dunha entidade social e unha última, nun vehículo particular. Acompañaron a xornada a coordinadora das clases de Lingua Española para Mulleres Estranxeiras, Belén Arranz, e o coordinador de Competencias-clave, Santiago G. Avión.

  As probas de Lingua Galega, Lingua Española e Matemáticas desenvolvéronse conforme ao previsible, con maior dificultade para o razoamento matemático. Sen embargo, foi a proba de Lingua Inglesa a que presentou unha dificultade inusual. A presenza dun texto redactado en pasado, inzado de verbos irregulares, complicaba a resolución do exercicio. Ademais, o texto proposto para redactar trataba sobre a reserva dunha mesa nun restaurante, lonxe das presentacións individuais e familiares ás que estamos habituados.

  A pesar destas dificultades, temos a confianza plena en que unha maioría do alumnado vai superar o conxunto das probas, para poder seguir avanzando no seu itinerarios de inserción sociolaboral.


Lingua Española 2013

Memoria 2014

2014 deixa boas noticias!

CPI O Toural – Vilaboa

Celeste Gómez consegue o título de Graduado de ESO!

Continúa os seus estudos de Formación Profesional en Pontevedra!

CelesteE ademais …

Memoria 2014

O Toural 2014

Nome do programa: Intervención socioeducativa “Convivencia, expectativas educativas e éxito escolar en Vilaboa 2014”.

Lugar de realización: CPI O Toural de VilaboaCPI O Toural Vilaboa

Data de Inicio: 10/01/2014

Data de finalización: 30/06/2014

Participantes totais: 18 Persoas

Financiador: CPI O Toural de Vilaboa

Bun Venit 2014

Nome do programa: Itinerarios de Inclusión Social “Bun Venit”.

Lugar de realización: Vigo

Data de Inicio: 01/02/20144 Bun Venit

Data de finalización: 30/11/2014

Participantes totais: 98 Persoas

Financiador: Xunta de Galicia / Fondo Social Europeo

Leonardo Mobility 2014

Nome do programa: Leonardo Mobility Project 2014 Professional mobility for social mediators2014-05-21-ECCA.

Lugar de realización: Vigo

Data de Inicio: 19/05/2014

Data de finalización: 31/05/2014

Participantes totais: 5 Persoas

Financiador: Dual Smart Brasov / Leonardo da Vinci Agency

Leonardo Mobility 2014 (2)

Nome do programa: Leonardo Mobility Project 2014 Professional mobility for social mediators.

Lugar de realización: VigoOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Data de Inicio: 6/10/2014

Data de finalización: 17/10/2014

Participantes totais: 5 Persoas

Financiador: Dual Smart Brasov / Leonardo da Vinci Agency

Obradoiros IES Mugardos

Nome do programa: Obradoiros interculturais IES Mugardos.

Lugar de realización: Mugardos

Data de Inicio: 31/03/2014Mugardos 2014

Data de finalización: 8/04/2014

Participantes totais: 150 Persoas

Financiador: Xunta de Galicia / Consellería de Educación

Integrating Gypsy Travellers

Nome do programa: Formación “Integrating Gypsy Travellers into our school.

Lugar de realización: Vigo

Data de realización: 20/05/2013

Participantes totais: 75 Persoas

Financiador: Xunta de Galicia / CFR Ferrol

CFR - Ferrol
CFR – Ferrol

Bun Venit Competencias- Clave 2014

Nome do programa: Formación “Bun Venit” Competencias – Clave.

Lugar de realización: Vigo

Data de Inicio: 25/09/2014

Data de finalización: 25/11/2014Competencias-Clave-2014

Participantes totais: 15 Persoas

Financiador: Xunta de Galicia / Fondo Social Europeo

Bun Venit Español 2014

Nome do programa: Formación “Bun Venit” Español para Estranxeiros.

Lugar de realización: Vigo

Data de Inicio: 15/09/2014Español para estranxeiras

Data de finalización: 20/11/2014

Participantes totais: 12 Persoas

Financiador: Xunta de Galicia / Fondo Social Europeo


Competencias-Clave

Voluntariado para Clases de Competencias-Clave

Descrición da actividade

Apoio presencial para a preparación dos exames de Competencias – Clave 2015.
Acción formativa destinada a persoas desempregadas de longa duración e con dificultades de acceso aos sistemas de Formación e Emprego.

Horario:

Luns e martes

16:00 – 18:00 Horas

Perfil de voluntariado

Persoas con formación no ámbito da lingua Inglesa e/ou as matemáticas e con competencias para a Educación de Adultos e a formación.


Bos resultados nas probas de Competencias – Clave

Competencias - Clave
Competencias – Clave

Vigo, 12 de xuño de 2014. – O pasado venres 6 de xuño coñecemos os resultados das probas de Competencias – Clave nivel II correspondentes a 2014. Das catro persoas que participaron, logo de acudir ás clases de preparación na Asociación Diversidades, todas aprobaron a Competencia – Clave de Galego. Tendo en conta que as catro participaban nas probas das catro competencias, debemos considerar un éxito que dúas persoas aprobasen tres das catro competencias. E que outra máis, sen conseguiu a súa admisión na formación AFD, ao superar as probas de matemáticas e lingua galega.

Este logro supón unha importante mellora curricular, un paso adiante na súa inclusión social. De feito, durante esta semana acudiron a entrevistas individuais de orientación para tratar de poñer en valor o seu progreso, de cara a conseguir unha formación ocupacional ou unha opción de inserción laboral.

Desde a Asociación Diversidades desexámoslle sorte nesta nova andaina e poñemos os nosos medios ao dispor dos seus proxectos.