Precisións sobre “Un puente hacia el futuro”

Precisións sobre “Un puente hacia el futuro”

Algunhas precisións sobre algunhas precisións sobre o artigo asinado onte domingo por Carolina Sertal baixo o título “Un puente hacia el futuro” no Diario de Pontevedra.
A Asociación Diversidades ao Diario e á periodista pola iniciativa e polo enfoque, ainda que desde a Asociación Diversidades consideramos oportuno realizar algunhas precisións.

Ler máis