Participación acto AECC

Saca peito por elas

Category : Bros

Vigo, 19 de outubro 2020

O alumando de BROS, despois de traballar na aula sobre o Día Mundial contra o Cancro de Mama, acudiu á Farola (intersección de Príncipe con Colón e Urzáiz), onde a AECC Pontevedra instalou un pequeno posto de información e concienciación sobre esta cuestión. Alí, cos carteis realizados co lema deste ano, “Saca peito por elas”, fixéronse fotos e tiveron a oportunidad de falar co voluntariado e persoas afectadas por esta doenza. Quedamos moi agradecidas a esta institución que nos deu información e que desenvolve un labor tan importante para a nosa sociedade.


Comezan os traballos de coordinación entre Tui e Vigo

Tui, 13 outubro 2020

Coa intención de mellorar a integración dos itinerarios de inclusión social das persoas solicitantes de protección internacional e de participación plena na vida da nosa sociedade, os equipos de traballo da Asociación Diversidades das nosas sedes de Tui e Vigo mantivemos unha reunión de traballo. O punto forte da sesión foi a posta en común das liñas programáticas desenvoltas en cada localidade, os principais logros acadados ata o presente e as perspectivas de futuro inmediato.

Ademais, tivemos a ocasión de xantar xuntos, para reforzar as interaccións persoais e crear o clima de confianza que nos permita seguir avanzando de cara a unha sociedade máis inclusiva e diversa.


Nenas refuxiadas xogando

Avance do centro de Tui

Tui, 15 de outubro 2020

No mes de abril comezou a nova aventura de Diversidades coa apertura do centro de acollida en Tui! Moito avanzouse… e seguimos avanzando!

No marco do PROXECTO AIA-ACOLLIDA e PROXECTO AIA-E (ACOLLIDA, INTEGRACIÓN E AUTONOMÍA) PARA O EMPREGO, subvencionados pola Dirección Xeral de Integración e Atención Humanitaria, e este último cofinanciado polo Fondo Social Europeo, levamos 6 meses de traballo. Ademais da posta en marcha do centro e todo o labor que conleva a organización e funcionamento diario realizáronse múltiples actividades:

Talleres semanais para unha mellora na integración das persoas residentes no centro:

  • Talleres de contextualización: sistema educativo español, organización do sistema político español, economía doméstica.
  • Talleres de asesoramento: para a procura de vivenda, apertura de conta.
  • Igualdade de xénero e oportunidades.
  • Medio ambiente.

Importante tamén a aprendizaxe de idiomas, levando a cabo talleres de galego e clases intensivas de español para aquelas persoas residentes que o necesitan.

Na área de emprego desenvolvéronse talleres que dotan ás persoas usuarias de recursos e ferramentas necesarias para a mellora da empregabilidade, asesoramento e información para o acceso a formación, ademais de titorías individuais nas cales se establece de maneira conxunta obxectivos e itinerario a seguir cara á procura de emprego.

Sen esquecernos das actividades de lecer como saídas pola contorna de Tui e a realización de festas tradicionais como a noite de San Xoan.

Un proxecto levado con moita ilusión! CONTINUAMOS!


Aula proxecto Bros Segunda Oportunidade

Balance das probas libres de ESO 2020

Vigo, 23/09/2020.

A Asociación Diversidades, en coherencia co seu compromiso coa mellora educativa do alumnado inmigrante e coa segunda oportunidade educativa, organizou grupos de estudo asistido durante os meses de xullo e agosto, por terceiro ano consecutivo, co obxecto de preparar as probas libres da ESO da convocatoria de 2020. Esta acción de reforzo educativo pretendía compensar parcialmente os efectos negativos da anulación das probas de competencias clave nivel 2, que afectou a máis de trinta persoas participantes nas nosas accións formativas. Para levar adiante esta acción, a Asociación Diversidades contou co apoio financeiro e a parcería de Open Value Foundation, que tratou de enfocar as súas liñas de apoio a aquelas accións que estivesen orientadas a paliar os efectos sociais da pandemia do COVID-19.

Nas probas libres da ESO participaron un total de 8 alumnos e alumnas de dous grupos de idade diferentes: persoas adultas e adolescentes en situación de abandono escolar prematuro. Ningunha destas persoas foi proposta para o título pola comisión de avaliación, pero as cualificacións supoñen un paso adiante no proceso de cualificación dunha parte significativa de ambos grupos. Os resultados obtidos son os seguintes:

Materias Aprobadas ESO 2020

Unha persoa tiña unha materia aprobada do ano anterior. Ademais, houbo sete materias ás que o noso alumnado non concorreu por entender que non tiñan suficientemente preparado o exame. Das materias ás que se presentaron efectivamente, houbo oito suspensas e sete aprobadas. Estaríamos ante un 33% de éxito nas materias da convocatoria.
Das persoas presentadas, tres delas non superaron ningunha materia nesta convocatoria; outras tres superaron unicamente unha materia (que foi a de ciencias sociais) e dúas conseguiron aprobar dúas das tres materias, quedando a un paso do título de ESO.

Por grupos de idade, só se presentaron 2 persoas do grupo de adultos e 6 do grupo de adolescentes, sendo este segundo grupo o que tivo máis materias aprobadas. Ademais, as dúas persoas que superaron dúas materias pertencen tamén a este grupo de idade.
Aínda que os resultados non poden ser considerados extraordinarios, para cada unha destas persoas que conseguiron un aprobado supón unha mellora na súa autoestima que as motiva para continuar. No seu proceso persoal supón un paso decisivo no retorno ao sistema educativo formal. Os ámbitos de coñecemento superados forman parte do seu currículo educativo de forma estable e convidan a manter os seus esforzos, os seus compromisos e os seus soños.


O grupo de Neolectores de 2018

Nova convocatoria de cursos de formación

Tags :

Category : Conecta-Cultura

A partir do vindeiro 21 de setembro, no marco da convocatoria de Inclusión Social da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, comezamos unha nova xeira de cursos de formación:

Compentencias Clave – Bros, para adolescentes en situación de abandono educativo prematuro (sen concluír o título de ESO ou equivalente).

Introdución á sociedade de Acollida: competencias comunicativas en lingua española e de coñecementos constitucionais e socioculturais da nosa sociedade:

Competencias clave para persoas adultas: pensado en persoas desempregadas, con titulacións no seu país de orixe sen homologar en España ou sen ningún tipo de cualificación previa.


Saída reciclaxe e medioambiente

Tui, 9 de septembro 2020

No Centro de Acollida de Tui estamos moi comprometidos co medioambiente. Valores que tratamos de transmitir a todas as persoas que conviven no centro incluídos os e as máis pequenos/as da casa.


Durante os últimos meses estivemos traballando a través de varias actividades o respecto polo medioambiente e a importancia do seu coidado. Para iso cos nenos e nenas estivemos traballando a importancia de reciclar e reutilizar, coñecendo os diversos recursos dispoñibles para separar os residuos que xeramos ou darlles unha nova vida.


No mes de septembro cando xa sabiamos como facelo, decidimos poñelo en práctica e saír fora do centro, á zona do río Miño, para poñer en práctica todo o que aprenderamos.


Saímos dando un paseo ata o río, alí recollemos todo o lixo que atopamos ata encher unha bolsa! Tras esta sorpresa decidimos tomar un descanso e recobrar forzas merendando. Para despois coas enerxías recuperadas clasificar e tirar todo o lixo nos contedores correspondentes.

Toda unha aventura! Que nos fixo darnos conta de que coidar do medioambiente é unha tarefa aínda pendente da que todos e todas debemos ser responsables.


Pechamos Summer Bros viaxando a Cangas

Category : Conecta-Cultura

Terminamos un verán de esforzos cunha saída a Cangas

Nestes meses traballamos academicamente, pero tamén gozamos de Vigo e a súa contorna con saídas lúdico-educativas.

Esta viaxe permitiunos cohesionarnos, socializar, contextualizarnos. Algo especialmente importante despois do que supuxo o confinamento.

Por iso, queremos darlles os nosos parabéns


Actividades de voluntariado: Grupo de debate sobre xénero, cultura e relixión

Comprometidos/as coa igualdad

Tui, 3 de septembro 2020

No Centro acollida de Tui-Diversidades tivemos a sorte de contar durante os meses de agosto e septembro con Laura Lorenzo, voluntaria experta en socioloxía. Aproveitando os seus coñecementos e a súa gran implicación desenvolvéronse varias sesións de talleres, unha coas mulleres e outra cos homes, onde se reflexionou sobre o xénero, a cultura e a relixión como fonte de opresión e problemas que determina a posición das mulleres e os homes na familia e sociedade pero tamén como espazos de oportunidades e convivencia.

Estas sesións resultaron moi interesantes para as persoas participantes, especialmente para o grupo de mulleres, as cales resaltaron o importante que lles parece poder compartir experiencias entre elas, para apoiarse e aprender das outras mulleres ferramentas para xestionar diferentes situacións que se vaian presentando na súa vida e ver que non son as únicas que ven afectadas polo xénero, senón que é un problema común, mostrando unha gran satisfacción ao coñecer o concepto de SORORIDADE.

ESPERAMOS PODER VOLVER CONTAR CON LAURA NALGUNHA OUTRA OCASIÓN E SEGUIR APRENDENDO!


Anulación da convocatoria de Competencias Clave 2020

Vigo, 31 de xullo de 2020

Aviso: Anulación das probas de competencias clave 2020

Resolución do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se deixa sen efecto a Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación.

A Consellería de Economía de Emprego e Industria publicaba no DOG o día 20 de xullo de 2020 a anulación das probas de Competencias Clave 2020. A principios desta semana, actualizaba a web coa información da anulación:

https://ceei.xunta.gal/recursos/temas-de-interese/c/Formacion-ocupacional-e-continua?content=topic_0145.html

A Asociación Diversidades está traballando intensamente para procurar saídas á situación creada por esta decisión da Administración. A todas as persoas que colaboraron como voluntarias, ao noso equipo técnico e ás persoas que participaron nos grupos de preparación das probas queremos facerlles chegar o noso agradecemento e o noso compromiso de seguir avanzando na mellora da súa situación formativa e laboral.


Saída educativa ao Castro

Este pasado venres, 24 de xullo, fixemos unha saída didática do Proxecto Summer B-Team para aprender a vivir na nosa cidade e gozar dela. Foi unha excursión ao Monte do Castro, onde compartimos xogos, amizade e unha fantástica limonada.
Superar os medos a saír despois do confinamento, consolidar as destrezas para estar na rúa de forma segura e complementar a formación académica con habilidades para a vida son as nosas apostas para o Verán 2020.