conecta-culturaAs expectativas dos pais respecto dos seus fillos e a escola son fundamentais, xa que condicionan o tipo de apoio que as familias dan aos seus fillos. Os pais poden entender a escola como un lugar onde se deixa aos fillos (aparcadoiro), un lugar para adquirir coñecementos útiles para o mundo laboral, un lugar de formación integral, ou unha plataforma de mobilidade social. Samper (2000: 81).

 

·         Promover unha cultura participativa nos centros educativos, facilitadora dun maior protagonismo de toda a comunidade educativa e especialmente das familias.

·         Traballar coas familias e co profesorado conxuntamente nos temas da diversidade cultural e propostas de actividades onde os dous axentes involúcrense e teñan un papel activo no proceso.

·         Ensinar aos pais e nais estratexias didácticas que poidan utilizar no fogar para axudar de forma efectiva aos seus fillos e fillas.

·         Axudar ás familias con estratexias sobre como ser bos pais, apoio ás familias, comprensión das diferentes etapas evolutivas de nenos e adolescentes, e establecemento de condicións en casa que favorezan o apoio para cada idade e nivel educativo.

·         Apoio ás escolas para a comprensión dos antecedentes, a cultura da familia, así como os obxectivos que estas se expoñen para os seus fillos.

·         Comunicación coas familias sobre os programas escolares e o progreso dos alumnos.

·         Crear canles bidireccionais de comunicación entre a escola e a familia.

·         Favorecer a participación, formación, actividades e horarios que faciliten a implicación das familias como voluntarios ou como audiencias na escola ou noutras institucións.

·         Capacitar aos educadores para traballar con voluntarios que apoien aos estudantes e a escola.

·         Incluír ás familias como participantes nos procesos de toma de decisións do centro, goberno e desenvolvemento de actividades a través de consellos escolares, comités, ou asociacións de pais.

·         Capacitar ás familias en valores positivos ante a diferenza e a diversidade.