Educación


Para que exista cohesión social no presente, e resulte estable de face ao futuro, é necesario actuar no ámbito educativo. A nosa especialidade é a intervención en contextos de diversidade cultural e de risco de exclusión social con intervención co conxunto da comunidade educativa:

 • Alumnado.
 • Familias (nais, pais, titores legais, outros membros da unidade familiar relevantes na educación dos menores).
 • Profesorado.
 • Recursos comunitarios.

Para iso, realizamos diferentes accións, comezando pola detección de necesidades e de capacidades das partes implicadas:

 • Accións de diagnóstico socioeducativo.
 • Accións de mediación: mediación intercultural, mediación familiar, mediación en conflitos escolares.
 • Accións de recoñecemento e dignificación cultural.
 • Accións encamiñadas á mellora de relacións familia – escola.
 • Accións de capacitación do profesorado para a intervención escolar en contextos interculturais.
 • Accións de elevación do nivel de expectativas do alumnado e a familia.
 • Accións relacionadas co logro de éxito escolar.