Escola de Segunda Oportunidade

Persoas destinatarias:  Mozas e mozos entre 16 e 21 anos en situación de abandono escolar prematuro interesadas en adquirir as Competencias Clave nivel 2para retomar os seus estudos e mellorar a súa empregabilidade ou en acceder ao título de ESO, aos Ciclos Formativos ou aos certificados de profesionalidade.

100% de éxito no curso 2018-2019

Comezo das actividades: 30 de setembro de 2019

+info

 


Despedida do curso de formación sociedade de acollidaIntrodución á Sociedade de Acollida

Persoas destinatarias:  Poboación estranxeira residente en Vigo interesada en mellorar o manexo do noso idioma e o seu nivel de coñecementos sobre a sociedade de acollida.

30 de setembro a 30 de novembro de 2019

Horario: de 10:00 a 13:00

+info


 

Competencias Clave nivel 2 para Adultos

Persoas destinatarias: Persoas adultas desempregadas de longa duración con baixo nivel de cualificación.

+info


O grupo de Neolectores de 2018

Neolectores

Reforzo da alfabetización para persoas adultas

Curso para persoas cunha alfabetización limitada, ben porque se produciu na idade adulta, e necesita un reforzo, ben porque non se completou a escolaridade obrigatoria con éxito.

Data de inicio: 15 de xaneiro de 2019

Data de finalización: 30 de abril de 2019

Á espera de nova programación

+info

 

Donas da cidade

Persoas destinatarias: Mulleres estranxeiras residentes na cidade de Vigo con nivel básico de español que queiran mellorar a súa destreza lingüística.

+ info