Todos os nosos proxectos teñen como liña transversal a igualdade de xénero, cun obxectivo principal baseado no empoderamento persoal das mulleres sobre todo inmigrantes que se atopan en risco de exclusión social, pois a súa realidade está chea de desvantaxes e/ou discriminación, por ser muller, por carecer de recursos e por motivos de nacionalidade, etnia, cultura…

Principais accións en materia de igualdade

Donas da Cidade

Este proxecto levase a cabo co obxectivo de ofrecer as mulleres estranxeiras que precisan de un apoio e unha orientación en temas administrativos, sanitarios, legais (entre outros) ademais de  dotalas de ferramentas para que adquiran habilidades para manexarse con maior facilidade no seu día a día. A través das actividades do proxecto preténdese lograr o empoderamento das mulleres (a mellora da súa autonomía persoal, da libre determinación da súa vida e da capacidade de levar adiante os proxectos de vida que elixan), así como a súa inserción laboral.

+ Info

O Fondo Social Europeo inviste no teu futuro

Obradoiro Donas da Cidade

 Nace da necesidade de ofrecer ás mulleres estranxeiras, ás vítimas de violencia, mulleres vulnerables e por tanto en risco de exclusión social, a oportunidade de sentirse parte dun grupo de iguais no que poidan mellorar as súas habilidades persoais, familiares e sociais, ofrecéndolles unha serie de ferramentas para que poidan desenvolverse con maior facilidade na súa vida cotiá, abarcando tanto o ámbito familiar como educativo e laboral. Fomentando a comunicación en lingua española no grupo, incitándoas a coñecer e practicar o noso idioma de forma que isto sexa unha barreira menos no seu día a día e que conten así, cunha maior destreza á hora de realizar trámites e solucionar posibles problemas.Igualdade - Concello de Vigo

+info

Obradoiro Am Drepturi

Este obradoiro foi creado dentro do proxecto Am Drepturi co obxectivo de poder ofrecerlles as mulleres destinatarias das accións un apoio especializado en orientación laboral e mellora da empregabilidade.

+info

Perspectiva de xénero

Todos os proxectos da Asociación Diversidades abordan a perspectiva de xénero como requisito para a inclusión social e para a equidade. Forman parte da nosa  misión como entidade social.

Entendemos que a transformación social máis importante do noso tempo é o cambio nos roles que as mulleres adquiren na sociedade.