Obradoiro Am Drepturi

 

Enmarcado no proxecto Am Drepturi, puxemos en marcha no ano 2016 un obradoiro destinado ás mulleres participantes no proxecto, co obxectivo de ofrecerlles unhas ferramentas que lles foran útiles para mellorar a súa empregabilidade e crear un proxecto laboral adecuado as súas capacidades, habilidades e preferencias.

Os servizos de apoio para a inserción laboral consistiron no diagnóstico de empregabilidade e na elaboración dun proxecto de carreira laboral ou proxecto de vida laboral fixando un obxectivo profesional e os medios para acadalo.  A liña transversal enfocouse na concepción de que o acceso ao mundo laboral forma parte do acceso aos dereitos básicos das mulleres no noso contexto social e cultural.

Sen embargo, dado que estamos traballando con mulleres con escasos recursos económicos (pobreza) e con dificultades para a participación social plena (exclusión social), o itinerario de inserción sociolaboral estivo relacionado cos procesos de inclusión social. Para aproveitar as sinerxías relativas ao apoio na busca de emprego, na orientación laboral e na prospección do mercado de traballo, as mulleres que lograron unha autonomía suficiente, foron derivadas ao programa BUN VENIT.