Aula Social

O pasado venres día 23 de novembro, tivemos a oportunidade de participar na Aula Social que realizan as traballadoras sociais dos centros sanitarios no Hospital Nicolás Peña, na que se presentou, entre outros, o proxecto de Retorno Voluntario que levamos a cabo na asociación. Xunto a nós tamén presentou o seu traballo a Asociación Provivienda coa que tamén colaboramos para dar saída a situacións específicas de vivenda. 
Agradecer ás traballadoras sociais polo seu interese e por convidarnos a participar e a compartir nun espazo tan interesante como necesario.


Proxecto Bros no Programa Enlaza Vigo contra a violencia de xéneron

Enlaza Vigo contra a violencia de xénero

Category : Bros , Igualdade , Novas

Novamente, o mundo do ensino da cidade de Vigo volveu mobilizarse para crear conciencia sobre as diversas formas de violencia contra as mulleres, a instancias do Consello Municipal da Muller e a Concellería de Igualdade.

Este ano baixo o lema  “MicroMachismos” abordáronse situacións da vida cotiá que están completamente aceptadas e normalizadas, pero que reflicten unha fonda discriminación contra as mulleres. As mozas e mozos participantes no Proxecto Bros, enviaron unha proposta sobre manspreading e achegáronse ao Pavillón das Travesas na mañá do venres 23 de novembro para participar no acto central da convocatoria municipal de Enlaza Vigo contra a Violencia de Xénero.


Reunión FOANPAS-Diversidades Acolle

FOANPAS e Diversidades Acolle comparten proxectos educativos

Vigo, 27 de setembro de 2018

Reunión FOANPAS-Diversidades Acolle

Este mediodía tivo lugar unha reunión entre a Federación Olívica de ANPAS – FOANPAS e a Asociación Diversidades Acolle para compartir as inquedanzas mutuas arredor da educación inclusiva e intercultural.

Na xuntanza estiveron presentes Bertila e Chus por parte de FOANPAS e Belén e Laura por Diversidades.

Dentro das novidades presentadas está o proxecto ALL IN, no marco do programa Erasmus+, para a inclusión social de todas as persoas vulnerables, o produto final do Proxecto NEELI para a adquisición de competencias interculturais no marco da educación non formal. Tamén existe a posibilidade de incorporar esta formación á eduación formal mediante o programa Conecta Cultura.

Tratouse tamén sobre os proxectos de mediación entre iguais e de Escolas de Familias.


Proxecto Bros

Formación para mozas e mozos desempregados

Un ano máis, pomos en marcha o curso de Competencias Clave para mozas que non teñen a ESO e queren mellorar as súas posibilidades de atopar un emprego ou seguir formándose.
Aberto prazo de inscrición.

Comezo do Curso: 24 de setembro

Finalización: Maio 2019

Horarios: 9:30 – 13:30 de luns a venres.


Mozas de diferentes culturas convivindo

Nenos abrazándose

Presentación do proxecto NEELI

Seminario de presentación do proxecto NEELI (Non-formal education & e-learning for inclusion) Erasmus +

A Asociación Diversidades, entidade membro de RED ACOGE, realizará unha actividade de difusión e presentación dos resultados do proxecto NEELI (Non-formal education & e-learning for inclusion) enmarcado no programa Erasmus + o próximo 6 de setembro, xoves. O evento terá lugar nas instalación da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a partir das 9.30 horas.

O NEELI é un proxecto de educación non formal para á inclusión social. Céntrase na aprendizaxe intercultural, abordando temas como:

 • Cultura, identidade e interculturalidade
 • A educación intercultural das mozas e mozos migrantes
 • Comunicación intercultural e manexo de conflitos
 • Empoderamento da xente nova migrante
 • Participación democrática da mociadade migrante
 • Acceso ao Mercado de traballo das mozas e mozos migrantes

O material de aprendizaxe está deseñado e recomendado para xoves traballadores, mentores e educadores que traballan co xente nova con antecedentes migratorios e que están abertos a utilizar métodos de aprendizaxe non formal.

O interese da Asociación Diversidades é incorporar esta aprendizaxe ao programa de Conecta Cultura, un programa deseñado para a formación intercultural na aula dentro do Plan Proxecta da Consellería de Educación, co financiamento e apoio organizativo da Consellería de Política Social.

Graduación dunha muller musulmana

A diversidade é unha das forzas de Europa, pero podemos observar e sentir unha discriminación aberta ou encuberta a nivel social, nivel cultural e económico. O racismo e a xenofobia están entre as formas máis xeneralizadas de discriminación que experimentan as persoas debido á súa orixe, cultura, lingua, ou estilo de vida. Hoxe en día -debido a situacións de orde político, económico e social a nivel mundial- a migración é unha das cuestións máis importantes dentro do EU e no mundo, e afrontamos cada día situacións e desafíos en conexión coa interculturalidade. A día de hoxe é esencial non só mellorar as nosas competencias interculturais e a nosa sensibilidade, senón tamén desenvolver boas prácticas e métodos que poidan axudar a entender, tolerar, aceptar ao outro e apoiar a integración social, educativa de nenos e nenas e da xente nova procedentes de minorías ou con antecedentes migratorios.


Volvemos o 20 de agosto!

Category : Novas

Estamos traballando para intentar ofrecer os mellores servizos para as persoas!

Durante esta semana estaremos fóra, aprendendo e reflexionando sobre o traballo que facemos. Volvemos o 20 de agosto!


#DiaMundialDelRefugiado

Category : Novas , Refuxiadas

         Diversidades

 

Día Internacional de las Personas Refugiadas

 

Las personas refugiadas sufren una constante y sistemática violación del derecho a la vida

 

 • Los Estados deben respetar el derecho a la vida de las personas refugiadas en todo el proceso: salida del territorio, trayecto, entrada en frontera y etapa de acogida.
 • La crisis de las personas refugiadas requiere una revisión urgente de las políticas migratorias y de refugio y dejar de buscar excusas basadas en el efecto llamada.
 • Deben establecer sistemas de acogida que garanticen sus derechos, en igualdad de condiciones y sin discriminación, sin establecer privilegios ni categorías.

Madrid.- 20 de junio. Actualmente hay más de 22,5 millones de personas refugiadas alrededor el mundo según ACNUR. Todas ellas, personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares al ver amenazada su vida por conflictos armados y violencia o por ser perseguidas por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política, pertenecer a un determinado grupo social o de género.

Sin embargo, las rutas de huida que inician las personas refugiadas están llenas de riesgos que amenazan constantemente su vida. Durante el trayecto se enfrentan a redes delictivas y grupos armados, pueden ser detenidas en condiciones inhumanas o ser víctimas de violencia sexual, de esclavitud, de secuestro e incluso asesinadas. La falta de vías legales y seguras consigue que miles de personas refugiadas mueran cada año durante el camino por las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras.

Naciones Unidas considera la situación actual “una grave crisis humanitaria y de derechos humanos caracterizada por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”.

Las personas que sobreviven y llegan a nuestras fronteras ven nuevamente amenazada su vida. El uso excesivo de la fuerza por los agentes del control de fronteras, los malos tratos, las devoluciones extrajudiciales y la privación de libertad injustificada, ponen en riesgo la vida y vulneran los derechos de las personas que solicitan protección internacional en nuestro país.

Recordamos que los estados tienen la obligación de garantizar los servicios básicos durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras para que todas las personas refugiadas puedan solicitar protección internacional y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Sin embargo, las personas solicitantes de protección internacional, tras superar las barreras de entrada, ingresan en un sistema de acogida ineficaz e inflexible que no facilita y a menudo entorpece la inclusión de las personas en nuestro país.

Las personas refugiadas tiene derecho a un empleo remunerado, a una vivienda digna, a educación pública gratuita, asistencia médica en las mismas condiciones que la ciudadanía del país, a la libertad de circulación por el territorio, libertad de religión, acceso a los tribunales y obtención de documentos de identidad y viajes. El sistema de asilo debe facilitar los mecanismos para que estos derechos sean efectivos.

Por todo esto, en el Día Internacional de las Personas Refugiadas exigimos a los poderes públicos españoles que:

 • Adopten políticas para la gestión migratoria que pongan en el centro el respeto y la protección el derecho a la vida de las personas refugiadas, específicamente que:
  • Eliminen todas las medidas y prácticas destinadas a disuadir la entrada de las personas refugiadas y que pongan en riesgo sus vidas.
  • Adopten todas las medidas necesarias para asegurar la búsqueda y salvamento, incluso en aguas internacionales.
  • Aseguren el principio de no devolución. Específicamente, derogar la disipación final primera de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana que permite la ejecución de devoluciones extrajudiciales.
 • Realicen una profunda revisión del sistema de asilo y acogida para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo en todo su proceso. Específicamente que:
  • Transpongan las directivas europeas, entre ellas la Directiva sobre acogida para garantizar unas condiciones dignas para todas las fases de la acogida en España y elaboraren el Reglamento de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
  • Dediquen los recursos necesarios y establezcan procedimientos de determinación del estatuto de refugiado ágiles, eficientes, que aseguren el principio de igualdad y no discriminación y la protección y garantías de los derechos de todas las personas que solicitan protección internacional.
  • Establezcan un sistema flexible en cuanto a la atención de las personas, de forma que se puedan determinar medidas específicas para cada persona dependiendo de su propia situación, garantizando de esta forma sus derechos.

Por último, en relación al dispositivo de acogida desplegado en torno a la llegada del Aquarius y aunque valoramos positivamente que se hayan cumplido con nuestras obligaciones internacionales, nos preocupa la desatención sufrida recurrentemente por las personas que llegan a nuestras costas en pateras anónimas, y la falta de atención con la que se han tratado las muertes de los últimos días por los naufragios ocurridos mientras intentaban llegar a España.

Queremos recordar a nuestro Gobierno que todas las vidas merecen la misma atención, que todas las personas refugiadas merecen protección y que las obligaciones internacionales deben respetarse para todas, habilitando mecanismos estables de acogida dignos y adecuados, que protejan ante todo el derecho a la vida, y articulen el diálogo entre todos los agentes implicados de manera continua, y no sólo como respuesta a un foco mediático puntual.

 


Youth Event 2018 Matosinhos

O noso programa BROS participa no Encontro Europeo de Escolas de Segunda Oportunidade

Matosinhos, 8 de xuño de 2018

Youth Event 2018 MatosinhosA Rede Europea de Escolas de Segunda Oportunidade celebrou esta semana o seu encontro de mocidade (Youth Meeting) e a súa Asemblea anual en Matosinhos, Portugal.

94 persoas, 62 mozas e mozos e 32 profesoras e profesores, pertencentes a 16 escolas e organizacións diferentes de 8 países poidemos disfrutar da excepcional acollida que nos ofreceu a Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos co apoio incondicional da Câmara Municipal de Matosinhos.

Foron tres días intensos, entre o 5 e o 7 de xuño, co que o acto central foi a Conferencia Internacional sobre Escolas de segunda oportunidade, coa participación de Édith Cresson, fundadora do movemento de Escolas de Segunda Oportunidade, das redes Europea, francesa e española e de destacados especialistas do ámbito académico e da sociedade civil portuguesa.

Pero o momento máis importante e emotivo foi o espectáculo final realizado no auditorio público da cidade, con participación de absolutamente todas as persoas presentes no encontro coas máis variadas manifestacións artísticas.

Unha experiencia de convivencia e de aprendizaxe para repetir e para ter en conta durante todo o ano.


Primeira saída didáctica do Curso de Comercio

O pasado venres, 13 de abril, o alumnado do curso de Operacións Auxiliares de Comercio realizou a primeira saída didáctica, para coñecer in situ as técnicas de comercialización, vendo exemplos prácticos do contido máis conceptual do curso. A profesora Patricia Blanco acompañou ao grupo polas tendas máis emblemáticas do centro da cidade para poder ver a aplicación concreta das técnicas que presenta en clase.

O grupo manifestou a súa satisfacción coa experiencia, desexando volver a repetila durante as próximas semanas, para continuar afondando nas técnicas de venta.