Ribeiras do Tea

O noso enfoque

Financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e cofinanciado polo Fondo Social Europeo, o proxecto Ribeiras do Tea pretende desenvolver un proxecto de acción social comunitaria destinado a activación inclusiva e á inclusión social activa da poboación dos concellos de Covelo e Mondariz que se atopa en risco de exclusión social, especialmente para as persoas perceptoras de RISGA; a tal fin, ademais de poñer en marcha tres explotacións de produción agroecolóxica en dúas parroquias de Mondariz e unha de Covelo, realizaranse actividades de sensibilización e formación, incluíndo a preparación das probas de competencias clave para o acceso aos certificados de profesionalidade e a formación de atención a dependentes en domicilio.

Xunta
Unión Europea
Xacobeo

ODS

Traballo decente
Comunidades sostibles
Fin da pobreza

Descrición das actuacións

1.Creación dunha empresa de inserción.

A actividade xeradora do proxecto é a posta en marcha dunha empresa de inserción cuxa actividade principal é a produción agraria en ecolóxico. Esta actividade pasa polo desenvolvemento do plan de viabilidade e o plan de empresa, a procura de financiamento, a constitución da sociedade limitada dependente da asociación que realizará os traballos, a firma dos acordos de colaboración coa propiedade dos terreos e demais axentes implicados e a contratación das persoas, tanto profesionais como traballadoras de inserción.

Na súa primeira fase, a empresa de inserción vai crear tres explotacións agrarias vinculadas entre si, situadas nas parroquias rurais de Sabaxáns e Lougares (ambas as no concello de Mondariz) e de Barcia de Mera (concello de Covelo). As explotacións agrarias deberían incluír producións ecolóxicas adaptadas ao territorio e a súa tradición produtiva, tratando de facer viable cada unidade de produción mediante a aplicación das técnicas máis avanzadas de mellora dos cultivos.

2. Reforzo do cooperativismo.

Unha empresa de inserción proporciona traballo a persoas vulnerables durante un máximo de dous anos. A partir dese momento, é necesario dar oportunidades a outras persoas. Por iso, a contorna debe ser capaz de absorber a man de obra procedente da empresa de inserción. Para iso, teñen que darse as condicións para que o territorio cre riqueza e emprego. Tanto Ou Covelo como Mondariz sufriron unha forte perda de emprego, sobre todo no sector primario, durante décadas. A industria e as actividades terciarias non foron suficientes para frear a erosión da poboación e das súas condicións de vida: é necesario reactivar as actividades primarias mediante a promoción dun ecosistema de produción agroecolóxica. É necesaria a cooperación entre as explotacións existentes e as de nova creación, mediante o desenvolvemento do asociacionismo agrario existente e dotar ao territorio de novas ferramentas cooperativas de produción, distribución e comercialización.

Realizaranse reunións cos produtores de Biochousa, coa súa explotación agrícola e coa súa asociación para a comercialización; realizaranse encontros informativos coas comunidades de montes e cos produtores das parroquias implicadas e dos núcleos de Mondariz e Covelo, onde existen explotacións interesadas en participar en estruturas cooperativas. Crearase unha base de datos de produtores de alimentos dos concellos de Mondariz e Covelo, xestionarase a creación dun banco de terras dispoñibles para o seu cultivo. Realizaranse accións de promoción do cultivo das terras actualmente improdutivas. Fomentarase o asociacionismo de persoas produtoras.

Crearase unha base de datos de produtores de alimentos dos concellos de Mondariz e Covelo, xestionarase a creación dun banco de terras dispoñibles para o seu cultivo. Realizaranse accións de promoción do cultivo das terras actualmente improdutivas. Fomentarase o asociacionismo de persoas produtoras.

3. Mellora dos espazos e canles de comercialización.

Cómpre dotar de contidos e dun formato adecuado os espazos dispoñibles, fomentar unha maior presencia nas canles de comercialización de produtos ecolóxicos a nivel comarcal (respectando sempre a idea de mercados de alimentos de proximidade) e por Internet (Granxa Familiar)

Actualmente, o Concello de Mondariz ten reservado un espazo dentro da Praza de Abastos municipal para a comercialización de produtos locais. Con todo, o débil tecido produtivo e o incipiente asociacionismo non chegan a cubrir os horarios nin os espazos dispoñibles. Por outra banda, as canles de comercialización céntranse na presenza dos produtos locais no Mercado do Progreso en Vigo. É necesario dotar de contidos e dun formato adecuado ao espazo dispoñible, así como dispoñer de maior presencia nas canles de comercialización de produtos ecolóxicos a nivel comarcal (respectando sempre a idea de mercados de alimentos de proximidade). Habilitaranse iniciativas específicas para unha maior presenza a través de Internet.

4. Mellora do transporte, as comunicacións e a accesibilidade dentro do territorio.

Un dos máis graves problemas da estruturación do territorio é a enorme cantidade de núcleos de   . O Concello de Mondariz conta con 12 parroquias e o de Covelo con 14. Cada parroquia ten, cando menos, media ducia de núcleos de poboación, o que dá como resultado máis de 200 núcleos de poboación para 7461 habitantes. Así, o tamaño medio dunha parroquia non chega a 300 habitantes e o de cada núcleo de poboación non supera os 50. Resolver os problemas de mobilidade nese contexto pasa por combinar os medios de transporte individuais cos colectivos, as liñas regulares coas de transporte escolar, transporte de traballadores cara a outros núcleos de poboación e utilización colectiva do transporte individual mediante o uso das novas tecnoloxías.

5. Intervención en vivenda

Coordinación cos servizos sociais de Covelo e Mondariz. Derivación de persoas usuarias. Cobertura de necesidades sociais. Atención aos problemas de vivenda.

De forma específica o concello de Covelo pon a dispor do proxecto dúas vivenda, unha no núcleo da parroquia de Covelo e outra no núcleo rural da parroquia de Maceda. Ambas vivendas teñen boas comunicacións en transporte público e contan con accesibilidade aos servizos públicos e ao abastecemento.

O Concello de Covelo estuda a posibilidade de ofertar outras cinco vivendas situadas no núcleo da parroquia de Covelo que integraban con anterioridade o Colexio Público de Covelo (actual CEIP Covelo). Pola súa banda, o Concello de Mondariz está valorando a posta a dispor doutras cinco vivendas, fóra do núcleo da parroquia de Mondariz.

Estas actuacións, sumadas á creación de alianzas con propietarios e inmobiliarias para o mercado de aluguer, deberían dar como resultado unha maior accesibilidade da vivenda e unha incipiente atracción de persoas foráneas, nomeadamente solicitantes de Protección Internacional ou de protección temporal (Ucraína).

6. Alianzas

Vinculación cos servizos públicos. Vinculación entre o sector primario, o sector industrial e o sector turístico.

Acordos para a distribución da produción ecolóxica nos comedores dos Centros Educativos de Ou Covelo e Mondariz, na Residencia de 3ª Idade de Ou Covelo e nos centros sociocomunitarios. Posta en marcha do servizo Xantar na Casa.

Acordos de colaboración con empresas do sector industrial e do sector servizos, especialmente con empresas de turismo rural e de turismo activo implantadas na zona.

7. Accións de difusión e sensibilización.

Accións presenciais de difusión nas parroquias onde se realiza a intervención e nas localidades cabeza de Concello (Covelo e Mondariz). Accións de difusión a través da páxina web rural.gal e das redes sociais.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Quen somos?

O noso sitio web: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings