Somos

SOMOSSomos unha organización formada por un equipo de profesionais con máis de vinte anos de experiencia no ámbito da intervención social en contextos de diversidade cultural.

O noso punto de partida foi a exclusión social, as persoas vulnerables e os colectivos con menores oportunidades educativas, laborais e, en definitiva, vitais. A nosa pretensión, contribuír a que cada persoa teña un sitio na nosa sociedade, onde poder desenvolver as súas capacidades, achegando a súa riqueza persoal e cultural, e desfrutando das condicións de vida que son habituais na nosa sociedade.  

Consideramos que o camiño para a cohesión social pasa pola aprendizaxe e a práctica dos deberes de cada quen e por un acceso pleno ao conxunto de dereitos da cidadanía. Cremos que a liberdade e a responsabilidade van xuntas, e que continuamente debemos aprendelas e ensinalas.

Sabemos que non todo o mundo ten os mesmos dereitos e deberes desde o punto de vista legal, pero apostamos por construír entre todos unha cidadanía universal, partindo das normas de convivencia democrática da nosa sociedade.

Entendemos que a dignidade da persoa é o centro do noso traballo, o criterio da nosa actuación e o resultado de calquera intervención social e educativa digna de tal nome. Para logralo levamos a cabo diferentes accións encamiñadas a : 

 •  Fomentar a educación, tanto no ámbito formal como no non-formal e o informal, incluíndo a educación social en ámbitos de carácter comunitario.
 • Formar e capacitar, tanto en habilidades básicas e habilidades sociais, como en competencias básicas, a adquisición de diferentes linguas, incluíndo a lingua de signos, a formación en competencias transferibles e en competencias profesionais, incluíndo a certificación da experiencia e as diferentes formas de colaboración entre o tecido produtivo e os sistemas educativos e profesionais.

 • Promover o coñecemento entre colectivos culturais, de recoñecemento da diversidade cultural e de promoción da convivencia.

 • Favorecer a inserción laboral.

 • Fomentar a igualdade de trato e de oportunidades.

 • Superar as barreiras de xénero, desde a violencia ata os estereotipos sociais.

 • Superar as barreiras de comunicación existentes entre persoas e entre colectivos sociais e culturais.

 • Loitar  contra a exclusión social e de inclusión social activa.

 • Promover o desenvolvemento comunitario e de empoderamento das persoas.

 • Contribuir á formación dos profesionais, incluíndo aos de educación, sanidade e servizos sociais.

 • Xerar estudos, de investigación e de avaliación das políticas e das liñas de acción encamiñadas á mellora da convivencia e da inclusión social de persoas e colectivos en situación de exclusión ou discriminación.

 • Promover unha  cultura da paz, da mediación social e a mediación intercultural.