Fundada en 2012, a Asociación Diversidades Acolle é unha entidade social sen ánimo de lucro que ten por obxecto a promoción dos dereitos e a igualdade de oportunidades das persoas con diversidade cultural, con independencia da súa orixe.  

Misión

A nosa misión é transformar a vida das persoas, contribuíndo a unha sociedade máis xusta, igualitaria e equitativa sobre a base do respecto á diversidade, como motor do cambio, do progreso humano e do desenvolvemento social, mediante a concienciación cidadá, a influencia nas decisións políticas e a calidade da nosa intervención social.

Visión

Queremos ser un referente de Galicia no campo das migracións e o asilo, como un axente transformador e independente en favor da xustiza social. Queremos ofrecer oportunidades aos adolescentes e mozos migrantes para poder desenvolver os seus propios proxectos de vida na nosa sociedade. As nosas accións dirixiranse ao desenvolvemento integral das persoas migrantes e asiladas, das súas oportunidades e da súa participación na sociedade. Con perspectiva de xénero, porque a vulnerabilidade social acentúase máis nas mulleres migrantes e asiladas, e un enfoque comunitario apostando así por modelos inclusivos.

Valores

Entendemos que a dignidade da persoa é o centro do noso traballo, o criterio da nosa actuación e o resultado de calquera intervención social e educativa digna de tal nome.

Consideramos que o camiño para a cohesión social pasa pola aprendizaxe e a práctica dos deberes de cada quen e por un acceso pleno ao conxunto de dereitos da cidadanía. Cremos que a liberdade e a responsabilidade van xuntas, e que continuamente debemos aprendelas e ensinalas. 

Sabemos que non todo o mundo ten os mesmos dereitos e deberes desde o punto de vista legal, pero apostamos por construír entre todos unha cidadanía universal, partindo das normas de convivencia democrática da nosa sociedade.

 Para logralo levamos a cabo diferentes accións encamiñadas a :

 •  Fomentar a educación, tanto no ámbito formal como no non-formal e o informal, incluíndo a educación social en ámbitos de carácter comunitario.
 • Formar e capacitar, tanto en habilidades básicas e habilidades sociais, como en competencias básicas, a adquisición de diferentes linguas, incluíndo a lingua de signos, a formación en competencias transferibles e en competencias profesionais, incluíndo a certificación da experiencia e as diferentes formas de colaboración entre o tecido produtivo e os sistemas educativos e profesionais.

 • Promover o coñecemento entre colectivos culturais, de recoñecemento da diversidade cultural e de promoción da convivencia.

 • Favorecer a inserción laboral.

 • Fomentar a igualdade de trato e de oportunidades.

 • Superar as barreiras de xénero, desde a violencia ata os estereotipos sociais.

 • Superar as barreiras de comunicación existentes entre persoas e entre colectivos sociais e culturais.

 • Loitar  contra a exclusión social e de inclusión social activa.

 • Promover o desenvolvemento comunitario e de empoderamento das persoas.

 • Contribuir á formación dos profesionais, incluíndo aos de educación, sanidade e servizos sociais.

 • Xerar estudos, de investigación e de avaliación das políticas e das liñas de acción encamiñadas á mellora da convivencia e da inclusión social de persoas e colectivos en situación de exclusión ou discriminación.

 • Promover unha  cultura da paz, da mediación social e a mediación intercultural.

Poboación destinataria

Destinatarias principais

–          Persoas migrantes

–          Solicitantes de protección Internacional

–          Emigrantes retornadas

–          Mulleres vítimas de trata

–          Segundas xeracións de persoas migrantes

–          Outras persoas con transfundo migrante

Outras persoas destinatarias

–          Xente nova en situación de abandono educativo temperán

–          Apoio a persoas en risco de exclusión en procesos formativos e laborais.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Quen somos?

O noso sitio web: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings