¿Lei Xitana?

¿Lei Xitana?

Agora que volven a primeiro plano da actualidade determinados impostores, que din falar en nome do pobo xitano cando levan anos falando exclusivamente en nome propio, convén reflexionar sobre a pertinencia da lei común na abordaxe dos dereitos das minorías.

Para comezar, hai que afirmar rotundamente que, de entender por Lei Xitana un corpo xurídico pechado cuns procedementos de aplicación coñecidos e compartidos, logo de trinta anos de experiencia non atopei aínda nada que se poida validar como tal Lei. Non negarei a existencia dun dereito consuetudinario que determinadas comunidades culturais (case sempre territoriais) consideran de aplicación para a súa convivencia. Pero ese dereito debe posuír uns trazos de recoñecemento e aceptación suficientes como para poder considerarse como un corpo xurídico, con ou sen sanción política e administrativa, que esa sería outra cuestión. O que estou negando non é a súa posibilidade; tampouco a súa aceptación no ámbito do Estado. Estou negando a existencia dese consenso sobre as normas.

Existe outra acepción, máis ampla e difusa, que podería reclamar a denominación de lei xitana, facendo referencia a un conxunto de padróns culturais que posibilitan a convivencia e a xestión dos conflitos cando se producen. Desde o meu punto de vista, ese padrón existe. Pero presenta a característica de estar integrado por un conxunto de valores culturais, suficientemente coñecidos, difundidos e aceptados, e uns procedementos de aplicación que son contextuais e de marcado carácter familiar. Pódese argumentar que certas tradicións xurídicas (algunhas moi coñecidas) están integradas por certos valores, por algunhas normas de procedemento, e que o resto é contextual. Contra este argumento direi que o punto feble da equiparación cunha “lei” é a ausencia de normas de procedemento, así como dunha autoridade comunmente recoñecida que as aplique. Porque entendo que forma parte da impostura que trato de denunciar o feito de proclamarse autoridade, a un tempo lexislativa, executiva e xudicial, sen que exista un recoñecemento real por parte dunha comunidade xitana extensa. E que ese recoñecemento estea baseado na difusión dos estereotipos xitanos por parte dos medios de comunicación e dos poderes da sociedade civil.

Tamén debo dicir que o liderado tradicional xitano está fundamentado no “respecto”, concepto que fai referencia ao sentido da familia, a unha inequívoca pertenza a unha liñaxe xitana, ao sentido da xenerosidade e á equidade na abordaxe dos conflitos de intereses entre diferentes familias xitanas. Eu recoñezo esa forma de autoridade. Hai outra forma de poder fundada na forza e na imposición. Tamén é real; pero non está fundamentada no respecto. E, daquela, vulnera os valores xitanos fundamentais.

O noso ordenamento xurídico presenta unha homoxeneidade que pretende ser inclusiva. As diferenzas admitidas están baseadas nas tradicións culturais de cada territorio e no dereito consuetudinario. Tamén se admite no noso marco legal o pluralismo relixioso e a liberdade de conciencia, que completan o mapa da Lei e os seus límites, nun contexto de cidadanía compartido. De cara ao futuro, podería existir un recoñecemento de determinados costumes ata outorgarlles carta de natureza nunha cidadanía plural. O recoñecemento da voda xitana e da forma de familia que a propia cultura xitana recoñece, podería ser obxecto de estudo. Pero carece de sentido falar de certas formas de separación entre familias que se aplicaban tradicionalmente para manter a paz e evitar conflitos como un “desterro”; e máis aínda que a maioría social asista asentindo e aplaudindo a declaracións que, de facelas unha minoría nacional, sería consideradas –e con razón- constitutivas de delicto.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings