Desde o 2017 a Asociación Diversidades forma parte da Rede Acolle, federación enfocada no traballo coas persoas inmigrantes, refuxiadas e apátridas, dando unha importancia especial á sociedade que lles acolle, e a un enfoque de traballo a favor dunha migración digna, protexida, segura e regular.
En abril do 2020 inauguramos un centro de acollida temporal a solicitantes de protección internacional, con capacidade para 20 persoas, subvencionado polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM). O sistema de acollida desenvólvese mediante itinerarios personalizados que promoven a integración social e a autonomía das persoas destinatarias para minimizar as dificultades de inserción social e laboral na sociedade de acollida.


Que facemos?

Contamos cun equipo multidisciplinar que abarca diferentes áreas de intervención; xurídica, social, psicolóxica e laboral. Traballamos en tres proxectos de intervención destinados ás persoas solicitantes de protección internacional.
Proxecto AIA dirixido á creación e mantemento dos dispositivos de acollida. Ten por obxectivo a cobertura de necesidades básicas e sociosanitarias, así como o acceso a unha vivenda digna, aprendizaxe do idioma, orientación laboral e formativa, atención psicolóxica, social e xurídica.
Proxecto AIA-E cofinanciado polo Fondo Social Europeo dirixido especificamente á inserción laboral no país de acollida. Para iso realízanse accións de información, orientación e asesoramento, así como unha valoración e diagnóstico previo para desenvolver un plan de intervención individualizado que permita o acceso a formacións ocupacionais que favorezan ao acceso ao mercado laboral.
Proxecto AIA-I cofinanciado polo Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Este proxecto ten por obxectivo conseguir unhas condicións de habitabilidade adecuadas ademais da dotación de recursos necesarios para a correcta xestión do programa.