Información crave durante o Estado de alarma


Que é un Estado de alarma?

O pasado 14 de marzo o Goberno de España decretou o Estado de alarma ante a crisis sanitaria xenerada por o Covid19. Esta medida adoptouse co obxetivo de frenar o contaxio deste virus e tiña, nun principio, unha duración de quince días. Aínda que esta decisión extendeuse ata o día 11 de abril.

As principais consecuencias desta situación para ti son:

· Libre circulación: A poboación está obrigada a permanecer na súa casa e reducir ó máximo as saídas permitidas. Tan só poderase saír á rúa para:

  • A compra de alimentes ou artigos de primeira necesidade.
  • Visitas ao médico ou hospitais.
  • Coidado de persoas dependentes que permanezan noutro lugar.
  • Visitas obrigadas a entidades financieiras ou de seguros.
  • Acudir ao centro de traballo.

Estes movementos deberán realizarse de maneira individual, con algunhas excepcións. Por exemplo, as persoas dependentes poderán circular acompañadas ou as familias monoparentais que non teñan con quen deixar aos fillos ou fillas.

· Peche de fronteiras: Só poderán entrar ao país españois, residentes en España, cidadáns europeos que vaian ao seu lugar de residencia, profesionais sanitarios, transportistas, persoal diplomático e militar, traballadores transfronteirizos ou quen o faga por outros motivos de forza maior acreditados.

Que é un ERTE e cómo pode afectarme?

Un ERTE é, tecnicamente, un Expediente de Regulación Temporal de Emprego. O que quere dicir que como consecuencia dunha forza maior, neste caso a crise sanitaria xerada polo Covid19, a empresa pon en suspensión os contratos ou reduce a xornada dos e das traballadoras mentres dure esta situación.

Ao volver á normalidade, os e as traballadoras recuperarán o seu posto de traballo ou xornada laboral. Ademais, este deberá manterse durante un mínimo de seis meses (a non ser que o seu contrato expire antes).

As persoas que se vexan afectadas por este trámite recibirán a notificación da súa empresa e deberán responder consentindo. A propia entidade será quen se faga cargo de comunicarllo ao Servizo Público de Emprego Estatal ( SEPE).

Os e as traballadoras teñen dereito a cobrar unha prestación pública aínda que non conten coa cotización suficiente. E, ademais, esta non consumirá o paro acumulado.

Prazos administrativos

Os prazos administrativos han quedado en suspensión. Isto significa que calquera trámite co Estado quedou “conxelado”, é dicir, que non vencerá ningunha data límite. Cando se volva á normalidade manteranse os prazos que había antes do Estado de alarma.

Os que máis che poden interesar son:

  • Matriculacións: Tanto se pretendías matricularte nalgún tipo de estudos coma se te estabas preparando para calquera certificación tamén te atoparás con esta “conxelación” de prazos.

  • Trámites de Estranxeiría: Os prazos de Estranxeiría quedan igualmente paralizados. Polo que quen necesite renovar o seu permiso de residencia, traballo, estudos, etc. deberá esperar a que finalice o Estado de Alarma. Ademais, non se iniciarán expedientes de expulsión, e os que fosen iniciados, quedan suspendidos.

As autoridades non emitirán documentación ( NIE, visados, etc), salvo excepcións de urxente necesidade debidamente acreditadas. Igualmente quedan anuladas as citas presenciais de Protección Internacional.

Excepción: prazos tributarios

O Goberno comunicou que segue vixente este tipo de prazos, polo que o Estado de alarma non eximirá do cumprimento tributario regular. Algo que afecta, en especial, a traballadores e traballadoras por conta propia, que deberán cumprir coas responsabilidades trimestrais e anuais dentro das datas previstas. De igual modo, mantéñense as responsabilidades con respecto á declaración da renda.

Traballadoras do fogar e COVID-19


O colectivo de traballadoras do fogar e os coidados viuse excluído das medidas aprobadas polo goberno para facer fronte ao impacto social e económico da crisis do #COVIDー19

A Plataforma de Empleo de Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos de Madrid responde ás principais dúbidas das traballadoras do fogar e os coidados ante esta situación nestas infografías ⬇️⬇️⬇️

DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA DISCRIMINACIÓN RACIAL OU ÉTNICA


COMUNICADO  RED ACOGE 21/03/2020

No Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial ou Étnica, desde RED ACOGE, queremos amosar a nosa especial preocupación polos discursos de odio, racistas e xenófobos cara ás persoas migrantes, que se levan a cabo por parte de líderes de opinión.

Discursos caracterizados pola utilización dun enfoque alarmista, a criminalización e deshumanización da poboación  migrante, e o uso de datos falsos ou terxiversados, xerando prexuízos e estereotipos e unha actitude de rexeitamento cara á poboación  migrante. A reprodución destas mensaxes por parte da cidadanía ten un impacto social directo, xa que inflúen na percepción, recibimento e interacción coa realidade migratoria, fomentando actos discriminatorios contra a poboación  migrante.

Por este motivo, é imprescindible promover discursos nos que se teña en conta que  migrar é un dereito inherente á condición humana, e que as persoas que  migran son suxeitos destes dereitos. Ademais de xerar discursos alternativos, cun enfoque de dereitos, a cidadanía como receptora de discursos de odio, temos a capacidade de loitar contra a xenofobia e o racismo que se desprende desas mensaxes. Así mesmo, temos o poder de contrarrestalos sendo axentes de cambio denunciando calquera feito discriminatorio que suframos ou presenciemos.

Desde Red Acoge poñemos ao dispor da sociedade varias ferramentas para denunciar casos de discriminación, entre elas a App Alerta Discriminación, que nos serve para visibilizar estas situacións e actuar para que non queden impunes.

O 21 de marzo apelamos á cidadanía e a todos os actores sociais e, en particular aos poderes públicos, ademais de formacións políticas e medios de comunicación, a loitar contra os discursos xenófobos e  intolerantes dirixidos á sociedade en contra das persoas  migrantes e refuxiadas.

Fronte ao discurso de odio… Actuemos!

Red Acoge

Podes ler este manifesto na súa publicación orixinal: Castellano

Tamén nas traducións que ofrece Red Acoge:

Formación de voluntariado


Comezamos esta tarde o curso de formación inicial de voluntariado de 2020. Unha magnífica ocasión para reflexionar conxuntamente co noso compromiso coas persoas migrantes en risco, e para pensar na forma en que desde Diversidades Acolle creamos oportunidades e solidariedade.

De forma dialogada e participada fomos construíndo entre todas o significado do voluntariado, a necesidade de traballar de forma coordinada e organizada, así como os dereitos e deberes das persoas voluntarias, das organizacións de voluntariado e, sobre todo, das persoas que participan nas nosas actividades e que dan sentido ao noso compromiso.

Comunicado sobre as devolucións sumarias


Vigo.- 14 febreiro 2020

Comunicado de Red Acoge fronte ao fallo do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos sobre a práctica de devolucións sumarias en España

Desde Red Acoge, valoramos como vergoñento e inadmisible o fallo da Gran Sala do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, no que se anulou a condena de 2017 a España polas prácticas de devolucións sumarias na Fronteira Sur.

A culpabilización das persoas que tentaron cruzar a fronteira por non utilizar os procedementos oficiais de entrada, como se argumenta no fallo, evidencia un descoñecemento inaceptable dos dereitos máis básicos que asisten ás persoas que foxen dos seus países, por parte dun Tribunal que debería protexelos.

As escasas vías legais existentes, e as dificultades de acceso a elas por parte das persoas que tentan cruzar as fronteiras, fan que miles de persoas poñan en risco a súa vida todos os días obrigándoas a migrar a través de vías irregulares. Este é só un dos elementos que conforman unha política migratoria caracterizada polo peche de fronteiras e o bloqueo á libre circulación de persoas.

Segundo o Dereito Internacional dos Dereitos Humanos, ningunha persoa pode ser retornadas a un terceiro país sen o seu consentimento libre e informado e en ausencia de toda intervención administrativa ou xudicial previa, independentemente do seu status migratorio ou da vía de entrada no país.

As devolucións sumarias infrinxen un trato degradante e inhumano ás persoas que cruzan unha fronteira. A estas persoas asístenlles diferentes dereitos para darlles protección, como o dereito a solicitar asilo, á atención letrada, interpretación, atención médica, acceso á tutela xudicial efectiva, ao recurso ante os tribunais da propia expulsión e o dereito á vida.

Independentemente desta resolución, a práctica de devolucións sumarias continúa dándose nas nosas fronteiras. Numerosos organismos de Nacións Unidas denunciaron esta práctica realizada por España, e reiteraron a necesidade de modificar a lexislación española e pór fin á execución de devolucións sumarias que vulneran os dereitos das persoas migrantes.

Por este motivo reiteramos ao actual Goberno a súa obrigación de cumprir co principio de non devolución, independentemente da vía de entrada ao país e denunciamos os obstáculos aos que se enfrontan as persoas para migrar a través de vías regulares e seguras. O Estado español ten a obrigación de garantir os dereitos humanos de todas as persoas durante a atención, identificación e acollida nas súas fronteiras e estas non poden ser devoltas xa que, de facelo porían novamente en risco a súa vida.

As políticas cuxo obxectivo é frear e limitar a migración, só serven para exacerbar os riscos aos que se expoñen as persoas migrantes e crear zonas de ilegalidade e impunidade nas fronteiras. Unhas fronteiras que non poden converterse en zonas de exclusión ou excepción das obrigacións dos dereitos humanos. O Estado español ten dereito a exercer a súa xurisdición nas súas fronteiras internacionais, pero deben facelo conforme ao ás súas obrigacións.

(Asociación Diversidades é unha entidade federada en Red Acoge)

Colaboración co Consulado de Arxentina


Vigo, 6 febreiro 2020

Reunión no consulado de Arxentina en Vigo

No día de onte entrevistarnos nos coa Cónsul Xeral de Arxentina en Vigo, Silvina Montenegro, e co Agregado Administrativo para leste mesmo consulado, Alejandro Franco. Na entrevista tivemos a oportunidade de presentarlles o Proxecto de Retorno Voluntario que Diversidades, como entidade federada da Red Acoge, leva a cabo. Foi ocasión tamén para pór en común servizos nos que poder coordinarse e colaborar. Para iso tamén contamos coa colaboración de Isabel, secretaria, que nos facilitou a entrevista. Grazas Silvina, grazas Alejandro, grazas Isabel. É un pracer colaborar con este consulado

Encontro de Voluntariado de Nadal


Vigo, 18 de decembro de 2019

Hoxe, día internacional das migracións, a Asociación Diversidades Acolle reuniuse arredor do voluntariado que fai posible cada día os proxectos que levamos a cabo, especialmente o voluntariado do proxecto de Competencias Clave de Persoas Adultas e o de Integración do Alumnado Ingrante, que chamamos B-Team.

O momento máis entrañable da festa foi o encontro entre Maricarmen, a profesora de Español, con Miguel, voluntario de B-Team, que foran no seu día profesora e alumno e coinciden hoxe en diferentes proxectos da nosa asociación. Este encontro interxeneracional amosa que a solidariedade forma unha cadea de unión entre as persoas que transcende a condición de cada quen.

Grazas a todas e todos por esta lección de vida!

Formación en Protección Internacional


Durante os días 16 e 17 de decembro, as responsables de Protección Internacional da Oficina Técnica de Red Acoge imparten formación para a apertura do Centro de Acollida de Persoas Refuxiadas de Diversidades Acolle.

Vigo, 16 de decembro de 2019

O vindeiro 2020 a Asociación Diversidades Acolle comezará unha nova andaina coa apertura dun Centro de Acollida para Persoas Solicitantes de Protección Internacional. A súa posta en marcha foi posible grazas á Red Acoge, a Federación de Entidades Sociais á que pertencemos e coa que decidimos identificarnos. Aínda que Red Acoge xestiona o programa de Protección Internacional desde 2017, será en 2020 cando implante a experiencia dos Centros de Acollida de forma complementaria aos pisos de acollida que viñan ofrecendo os servizos para a realización de itinerarios de Acollida, Integración e Acompañamento (metodoloxía AIA).A xornada de hoxe estivo centrada no coñecemento das ferramentas técnicas que farán posible os servizos de acollida no marco do noso centro. Contamos coa presenza de Tania Vilkhova, directora da Área de Acción Social e de Carolina Vicente, Responsable de Acollida Protección Internacional de Red Acoge. O noso agradecemento ao seu traballo e ao seu apoio.

Visita a San Rafael


No Día dos Dereitos Humanos

Vigo, 11 decembro 2019

Onte, 10 de decembro, Día Internacional dos Dereitos Humanos, o noso grupo de Bros visitou o Fogar San Rafael.

Poidemos coñecer de primeira man esta interesantísima experiencia de inclusión social pensada nas persoas con discapacidade intelectual e realizada con paixón e profesionalidade.

Agradecemos á súa directora, Mercedes, e á traballadora social Patricia Torrado a oportunidade que nos deron e pola súa hospitalidade. E queremos facelo coas palabras é a sensibilidade das mozas e mozos que fan Bros cada día:

O martes 10 estivemos de visita no Centro San Rafael de Vigo. Estamos moi agradecidos a Mercedes, directora, e Patricia, traballadora social, pola excelente presentación que nos fixeron das distintas áreas do centro e, sobre todo, a todas as persoas integrantes que nos recibiron cos brazos abertos e grandes sorrisos.
O grupo Bros de Diversidades aprendeu a aprender que a inclusión e a diversidade están en cada un de nós, e con eles construímos o día a día dunha vida. Unha imaxe vale máis que mil palabras, e quedámonos co agarimo recibido, a alegría que nos contaxiaron, a motivación e a capacidade de superación que nos demostraron; no noso corazón temos claro que queremos volver e que queremos que todos os cidadáns de Vigo descubran a maxia que existe en todo o persoal e usuarios de San Rafael.

Aniversario da Asociación Diversidades Acolle


Vigo, 6 decembro 2019

A Asociación Diversidades Acolle cumpre sete anos de andaina, procurando segundas oportunidades para as persoas migrantes, para as minorías e para a xente en situación de exclusión social.


Moitas grazas ás persoas voluntarias, a quen colaborou puntualmente, á xunta directiva e a quen facedes posible día a día a continuidade deste soño.