Benvidas ao verán 2021

Ben Vidos! é a nosa consigna para acoller ás persoas que chegan á nosa terra en procura dun futuro mellor.

Centro de Protección Internacional

En abril do 2020 inauguramos un centro de acollida temporal a solicitantes de protección internacional, con capacidade para 20 persoas, subvencionado polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións (MISSM).

Empoderamento persoal das mulleres inmigrantes que se atopan en risco de exclusión social, pois a súa realidade está chea de desvantaxes e discriminación.

Bros – Segunda oportunidade Educativa

O Proxecto BRO´s  é un recurso socioeducativo, de transición, para xovenes con dificultades e risco de exclusión social, dirixido a fomentar, impulsar e apoiar á inserción formativo-laboral e á participación social, mediante a súa adecuada inclusión.

  • B-Team – Apoio escolar, compensación educativa e reforzo da socialización positiva..
  • Bros – Itinerarios sociolaborais. Formación en competencias clave..
Aula proxecto Bros Segunda Oportunidade