8 de abril: a discriminación é falta de Educación

Compartimos o vídeo da Rede Europea contra a Pobreza en Portugal.

Por unha Europa sen Discriminación. Por unha participación social plena da comunidade xitana!

Opre Romá!

Published by