B-Team 2022

O reto

Os adolescentes con transfondo migratorio (e outras minorías culturais) presentan algunhas problemáticas específica que nos desafían a construír unha sociedade intercultural:

 • En primeiro lugar, contan cunha rede de apoio máis reducida que o resto dos seus compañeiros e compañeiras.
 • En segundo lugar, proceden (directamente, ou a través dos seus proxenitores) dun contexto educativo moi diferente ao noso
 • Esa diferenza de partida e esa desvantaxe na rede de apoio explica en boa parte o desempeño decrecente destes adolescentes a medida que progresan no noso sistema educativo
 • Esta evolución non está directamente relacionada co esforzo; en troques, canto máis serodia é incorporación ao noso sistema educativo no marco da educación secundaria, maior adoita a ser o esforzo para conseguir o nivel esixido.
 • Os factores anteriormente descritos incrementan dunha maneira moi aguda as posibilidades de abandono educativo prematuro e, de forma específica, as probabilidades de apostar por formas de socialización consideradas desviadas. Cómpre intervir sobre estes factores de risco e non criminalizar ás súas vítimas.
 • Unha parte dos esforzos de compensación educativa teñen un nesgo excesivamente centrado no currículo académico, e non se centran no reforzo das redes sociais de apoio nin na adquisición das competencias transversais e as habilidades para a vida que permiten concibir proxectos vitais alternativos e construír un futuro social e profesional funcional para os propios adolescentes e para o conxunto da sociedade. 

A nosa proposta

Na Asociación Diversidades pensamos que fornecer recursos de socialización e desenvolvemento das competencias para a vida aos adolescentes con transfondo migratorio permítelles incrementar as súas posibilidades de éxito educativo, así como unha mellor aceptación da súa realidade vital.

 • O noso proxecto B-Team constitúe un espazo de socialización e de compensación educativa que toma en conta en primeiro lugar as necesidades de socialización e de consolidación das redes sociais de apoio (incluíndo as relacións de camaradería e de amizade) así como a necesidade de desenvolvemento das habilidades para a vida.
 • Toma en conta, asemade, a necesidade de contar co apoio das familias, incidindo de forma directa na participación dos proxenitores no noso proxecto educativo, tomando en conta as súas limitacións en cando horarios, capital social e capacidades persoais. O proxecto incorpora unha dimensión de educación das propias familias (espazo individual e escola de familias) e unha dimensión de encontro e de achegamento á cidade desde unha realidade lúdica (saídas educativas e encontro coa contorna).
 • Por último, ofrece alternativas viables de éxito, reflexionando sobre itinerarios educativos alternativos e incluíndo a participación na nosa Escola de Segunda Oportunidade (Proxecto BROS).

Obxectivo

Ofrecer un marco de acción que preveña e reverta o abandono escolar prematuro mediante a resolución de conflitos no ámbito escolar, favorecendo a obtención de titulacións académicas e posibilitando o establecemento dun proxecto persoal de inserción laboral de adolescentes a través da cualificación e da experiencia.

Perfil de participantes

 • Adolescentes migrantes (inmigrantes, emigrantes retornados, solicitantes de protección internacional, refuxiados…).
 • Adolescentes nacidos/as en España ou nacionalizados/as españois, pero con transfondo migrante (fillos/as de migrantes…).
 • Adolescentes identificados/as con minorías étnicas, sexa por nacemento, sexa por opción cultural propia (persoal ou familiar).
 • Outras adolescentes con dificultades sociais e educativas (incluíndo discapacidades ou desvantaxes sociais herdadas), que precisen de contextos de socialización e compensación educativa alén do ámbito especificamente académico.

Actividades cos grupos de iguais.

Actividades semanais

Aula de reforzo

 • Martes, mércores e xoves de 16:30 a 17:30

Ludoteca para adolescentes

 • Martes, mércores e xoves de 17:30 a 18:00

Entrevistas individuais

 • Actividade programada a demanda ou por iniciativa do equipo educativo

Actividades en períodos non lectivos

 • Actividades de reforzo e recuperación
 • Actividades lúdicas
 • Coñece a túa cidade (saídas quincenais)
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Quen somos?

O noso sitio web: http://diversidades.org.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings